Piata de Capital - Bursa de Valori

1. PIAŢA DE CAPITAL.5
1.1 Noţiune.5
1.2 Formele pieţei de capital.5
1.2.1 Piaţa acţiunilor.6
1.2.2 Piaţa obligaţiunilor.6
1.2.3 Piaţa titlurilor de ipotecă.7
1.3 Cererea şi oferta de capital.7
1.4 Titlurile financiare.10
1.4.1 Acţiunile.10
1.4.2 Obligaţiunile.12
2. BURSA DE VALORI.17
2.1 Noţiune.17
2.2 Funcţiile şi rolul bursei de valori.18
2.3 Marile burse de valori.23
2.3.1 Prezentare generală.23
2.3.2 Burse de valori americane.24
2.3.2.1 Bursa din New York.25
2.3.2.2 Bursele regionale.26
2.3.2.3 Operatorii bursieri.26
3. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A BURSEI DE VALORI.31
3.1 Organizare şi statut.31
3.2 Membrii bursei de valori.32
3.3 Administrarea burselor.34
3.4 Agenţii bursei.36
4. STRUCTURA FUNCŢIONALĂ A BURSEI DE VALORI.39
4.1 Tranzacţiile bursiere.39
4.1.1 Definire, categorii.39
4.1.2 Sisteme de tranzacţii.41
4.1.3 Mecanismul tranzacţiilor.43
4.2 Cursul bursei.46
4.3 Indicii bursieri.48
5. REÎNFIINŢAREA BURSEI DE VALORI ÎN ROMÂNIA.55
5.1 Cum a funcţionat bursa de valori în România.55
5.1.1 Etape în evoluţia bursei de valori.55
CONCLUZII.73
BIBLIOGRAFIE.74

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu