Taxe si Impozite cuvenite Bugetului Primariei Sinesti

Capitolul I.
Consideraţii generale privind impozitele şi taxele locale 3
1.1. Apariţia şi dezvoltarea sistemului de impozite şi taxe locale 3
1.2. Evoluţia impozitelor şi taxelor locale după decembrie 1989 în România 7
1.3. Clasificarea impozitelor şi taxelor locale 13
CAPITOLUL II 21
Impozitele şi taxele locale - sursa de finanţare a bugetelor locale 21
2.1. Rolul şi funcţiile impozitelor şi taxelor locale 21
2.2 Aşezarea şi perceperea impozitelor şi taxelor locale 25
2.3.Modul de impunere al impozitelor şi taxelor locale 34
2.4. Cadrul juridic actual care reglementează activitatea fiscală locală din România 41
CAPITOLUL III 42
Studiu de caz privind impozitele şi taxele locale la Primăria localităţii Sineşti 42
3.1.Modul de organizare şi funcţionare a Primăriei localităţii Sineşti 42
3.2.Aşezarea şi impunerea impozitelor şi taxelor la Primăria localităţii Sineşti 46
3.3.Colectarea şi gestionarea impozitelor şi taxelor locale la Primăria localităţii Sineşti.54
3.4. Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii de perecepere şi execuţie a
veniturilor bugetului local din impozite şi taxe 58
Harta localităţii Sineşti 59
Bibliografie 60

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu