Introducere în Consiliere psihologică

I. INTRODUCERE ÎN CONSILIERE


I.1. Delimitări conceptuale
I.2. Caracteristicile consilierii
I.3. Obiectivele consilierii
I.4. Rolul consilierii psihopedagogice în activitatea educativă
II. PRINCIPII ŞI ABORDĂRI ALE CONSILIERII


II.1. Profilul psihologic al consilierului
a. Atitudinile consilierului
b. Abilităţile consilierului
c. Deontologia consilierului
II.2. Abordări generale ale consilierii

III. STRATEGII ŞI METODE DE CONSILIERE

III.1. Strategii şi metode de consiliere
III.2. Proiectarea activităţii de consiliere
III.3. Consilierea individuală şi de grup

IV. CUNOAŞTEREA DE SINE ŞI DEZVOLTAREA PERSONALĂIV.1 Autocunoaşterea şi imaginea de sine
IV.2 Metode de autocunoaştere
IV.3 Autocunoaştere şi intercunoaştere
IV.4 Stima de sine
IV.5 Abuzul emoţional şi fizic

V. COMUNICARE ŞI CONFLICT


V.1. Rolul comunicării
V.2. Modalităţi de ameliorare a comunicării
V.3. Conflictul şi managmentul conflictului
V.4. Strategii de rezolvare a conflictelor

VI. STRATEGII DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ

VI.1 Ce sunt strategiile de învăţare eficientă
VI.2 Modalităţi de selectare a strategiilor
VI.3 Deprinderi eficiente de studiu
VI.4 Motivaţia în învăţare şi dezvoltare

VII. CONSILIEREA ELEVILOR CU NEVOI SPECIALE


VII.1 Cadru conceptual
VII.2 Obiectivele consilierii
VII.3 Sfera tulburărilor de comportament
VII.3.1 Criterii de definire
VII.3.2. Cauze ale tuburărilor de comportament
VII.3.3. Strategii de intervenţie
VII.4 Comportamentul perturbator şi delincvent
VII.4.1. Cauze comportamentului perturbator şi delincvent
VII.4.2. Modalităţi de intervenţie

VIII. CONSILIEREA ELEVILOR CU ABILITAŢI ÎNALTE

VIII.1. Scopurile consilierii
VIII.2. Specificul consilierii copiilor supradotaţi
VIII.3. Ariile de stres pentru copiii şi tinerii înalt abilitaţi
VIII.4. Modele de consiliere
VIII.5. Strategii de management privind desfăşurarea activităţii de consiliere

IX. CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA CARIEREI

IX.1. Principii şi obiectiv ale orientării carierei
IX.2. Teorii şi modele ale consilierii şi orientării carierei
IX.3. Metode şi tehnici de consiliere
IX.4. Decizia de carieră
IX.5. Factorii semificativi în alegerea carierei

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu