Paradigmele comunicarii interne in structuri arborescente ierarhizate

Sumar

Argument----------------------------- 1
Capitolul I – Organizaţiile – structuri arborescente ierarhizate------- 4
I.1. Cultura organizaţională--------- 6
I.2. Climatul organizaţional--------------------- 8
I.3. Structura organizaţională------------------- 10
Capitolul II – Comunicarea internă/organizaţională------------------ 14
II.1. Erele comuicării interne---------------------- 17
II.2. Direcţiile comunicării interne--------------------- 19
II.3. Reţele de comunicare favorizate de structurile organizatorice-- 22
II.4. Roluri speciale de comunicare internă în organizaţii------- 23
II.5. Obiectivele şi eficienţa comunicării interne--------- 24
II.6. Comunicarea internă la nivel de conducere----------- 28
II.6.1. Comunicarea managerială-------------------- 28
II.6.2. Funcţiile comunicării manageriale---------- 30
II.7. Bariere de comunicare internă----------------------- 31
II.7.1. Bariere de natură organizaţională---------- 32
II.7.2. Bariere de natură individuală-------------- 34
II.7.3. Optimizarea comunicării-------------------- 36
Capitolul III – Publicuri, mesaje şi forme de comunicare internă---------- 41
III.1. Publicurile interne--------------------------- 41
III.1.1. Clasificarea publicurilor interne---------- 42
III.1.2. Caracterisricile publicurilor interne----------- 44
III.2. Modelarea mesajelor------------------------- 45
III.3. Forme de comunicare internă destinate publicurilor organizaţionale-- 47
III.3.1. Canalele comunicării interne---------- 47
III.3.2. Suporturile comunicării interne--------------49
III.3.3. Publicaţiile interne------------------------- 52
Capitolul IV – Comunicarea în situaţiile de criză organizaţională----------- 54
IV.1. Conceptul de criză---------------------------- 54
IV.2. Comunicarea internă pe timpul crizei-------------------------57
IV.3. Diagnoza stadiului de pregătire a organizaţiei pentru crize-----60
Capitolul V – Studiu de caz. Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău----------- 61
V.1. Scurt istoric al ISJ Buzău------------------------------ 61
V.2. Cadrul legislativ------------------------------------ 65
V.3. Analiza structurii organizatorice--------------------- 67
V.4. Comunicarea internă în cadrul ISJ Buzău------------------ 70
V.4.1. Metoda de cercetare--------------------------------------- 70
V.4.2. Instituţie publică versus instituţie privată----------------- 70
V.4.3. Climatul organizaţional în ISJ Buzău----------------- 72
V.4.4. Comunicarea internă--------------------------------------------- 73
V.4.5. Sistemul informaţional---------------------------------------- 76
V.4.6. Gestionarea crizelor---------------------------------------- 76
V.4.7. Analiza SWOT----------------------------------------------- 77
V.4.8. Topul beneficiilor dorite la locul de muncă ideal------------------------ 78
Concluzie--------------------------------- 80
Bibliografie------------------------------------- 82
Anexe----------------------- 84
Anexa 1 – Reguli practice pentru un comportament managerial eficace------- 85
Anexa 2 – Organigramă--------------------------- 89
Anexa 3 – Chestionar----------------------------- 90
Anexa 4 – Climatul organizaţional (tabel 1)---- 96
Anexa 5 – Grafic 1 – Climatul organizaţional--------- 97
Anexa 6 – Starea de spirit a angajaţilor (tabel 2)------------------------ 98
Anexa 7 – Funcţia pe care o deţine persoana care se ocupă de comunicare (tabel 3) 99
Anexa 8 – Relaţia Emiţător – Receptor în ISJ Buzău (tabel 4)------------- 100
Anexa 9 – Grafic 2 şi 3 – Comunicare------------------ 101
Anexa 10 – Grafic 4 şi 5 – Diferente ierarhice şi relaţii conflictuale----- 102
Anexa 11 – Relaţii conflictuale de comunicare (tabel 5)-------- 103
Anexa 12 – Stilul comunicării interne (tabel 6)------- 104
Anexa 13 – Comunicarea prin publicaţii (tabel 7)---------- 105
Anexa 14 – Program 2002-2003---------------- 106
Anexa 15 – Program 2004-2005------------- 107
Anexa 16 – Şcoala buzoiană----------- 108
Anexa 17 – Diferenţele ierarhice în procesul comunicării (tabel 8)--109
Anexa 18 – Spiritul de echipă în ISJ (tabel 9)--- 110
Anexa 19 – Angajaţii sunt informaţi în privinţa deciziilor conducerii?(tabel 10) 111
Anexa 20 – Stimularea angajaţilor în luarea deciziilor (tabel 11)------ 112
Anexa 21 – Angajaţii au încredere în conducere? (tabel 12)----- 113
Anexa 22 – Grafic 6 şi 7 – Sistemul informaţional---------- 114
Anexa 23 – Există o celulă de criză? (tabel 13)------- 115
Anexa 24 – Angajaţii sunt informaţi în legătură cu procedurile de criză?(tabel 14) 116
Anexa 25 – Au existat crize în ISJ? (tabel 15)-------------------- 117
Anexa 26 – Se fac simulări pentru prevenirea crizelor? (tabel 16)-------------- 118
Anexa 27 – Există strategii pentru prevenirea-rezolvarea crizelor? (tabel 17)-- 119
Anexa 28 – SWOT puncte tari---------------------------------------------- 120
Anexa 29 – SWOT oportunităţi----------------------------------------- 124
Anexa 30 – SWOT puncte slabe------------------------------------------- 128
Anexa 31 – SWOT ameninţări---------------------------------------- 132
Anexa 32 – Beneficii ale unei funcţii ideale (tabel 18)------------ 136

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu