Rromanipen Si Modern In Comunitatea De Rromi Laesi

CUPRINS
INTRODUCERE -------------------------------------------------------------------1
MOTIVAŢIA LUCRARII-------------------------------------------------------------4
PREZENTAREA COMUNITAŢII DE RROMI--------------------5
CAPITOLUL I
PERIOADA PREMARITALA
1. Vârsta copilăriei şi adolescenţei -----------------9
2 . Importanţa întemeierii familiei pentru comunitatea de rromi lăeşi-------14
CAPITOLUL II
CASATORIA- STRUCTURI CUTUMIARE ÎN CADRUL FAMILIEI DE RROMI
Căsătoria şi înţelegerea dintre familii --------------------------16
1. Peţitul fetei - ,,O mangimos”------------------------------17
3. Logodna - ,,O Tokmimos”---------------------------------21
4. Nunta - ,, O Abăv”, în comunitatea de rromi lăeşi
4.1 Pregătirea nunţii----------------------------------------------23
4.2 Desfăşurarea nunţii------------------------------------------26
4.3 Darul de nuntă----------------------------30
CAPITOLUL III
Folclor. Credinţe. Obiceiuri. – în comunitatea de rromi lăeşi-----------------32
CAPITOLUL IV
FAMILIA TANARA ÎN CADRUL COMUNITAŢII DE RROMI
1. Structuri si limbaje cutumiare ale continuităţii familiei-------34
2 . Sancţiuni intracomunitare în cazuri de încalcare a normelor
tradiţionale de convieţuire familială.----------------------------37
3 Căsătoria mixtă---------------------------------------------39
4 Adopţia--------------------------------------------40
CAPITOLUL V
NASTEREA COPILULUI - FUNDAMENT AL FAMILIEI-------------------------41
CONCLUZII------------------------------------------42
NOTE -----------------------43
BIBLIOGRAFIE--------------------------------------44
ANEXE ---------------------------------------------45

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu