Magazinul Electronic - Magazinul Viitorului

CUPRINS pag.
Capitolul 1. Aspecte privind comerţul electronic şi societatea informaţională 4
1.1. Economia digitală şi societatea informaţională 4
1.2. Comerţul electronic şi tehnologia informaţiei 6
1.2.1.Avantajele comerţului electronic 7
1.2.2.Pătrunderea e-commerce în S.U.A. şi Europa în diverse domenii ale economiei 8
1.2.3.Aspecte legale şi de securitate ale tranzacţiilor comerciale efectuate prin intermediul
reţelei Internet 10
1.2.4.E-commerce în România 12
1.2.5.Tehnologia informaţiei-Internetul 14
1.3. Magazinul electronic – model de afacere pe Internet 17
1.3.1.Magazinul electronic (e-shop) 18
1.3.2.Magazinul universal electronic (e-mall) 19
Capitolul 2.Magazinul virtual www.plantemedicinale-online.com 20
2.1.Prezentare generală 21
2.2.Baza legală şi termeni de utilizare 22
2.3. Realizarea sistemului operaţional 23
2.4. Sisteme de plată şi securitate 26
2.4.1.Sistemul de plată 26
2.4.2.Securitatea datelor 28
Capitolul 3.Tendinţe în dezvoltarea comerţului electronic în lume şi în România
3.1.Strategia Guvernului American privind dezvoltarea e-Commerce 31
3.2. Contextul european şi evoluţia în ţările nou intrate in UE 32
3.3. Tendinţe de dezvoltare a comerţului electronic în România 37
3.3.1.Experienţe româneşti în domeniul Internetului 39
3.3.2.Iniţiative în favoarea dezvoltării societăţii informaţionale ale Ministerului
Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi ale instituţiilor neguvernamentale 40
Concluzii 43
Bibliografie 45

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu