PARTICULARITATILE POLITICII DE PRODUS IN MARKETINGUL BANCAR

CUPRINS
INTRODUCERE 3
CAP. I CARACTERISTICILE PRODUSELOR BANCARE 6
1.1. Intangibilitatea 6
1.2 Inseparabilitatea 8
1.3 Perisabilitatea 8
1.4 Variabilitatea 8
1.5 Responsabilitatea confidenţialităţii 9
1.6 Fluxul informaţional în dublu sens 10
CAP. II SERVICII ŞI PRODUSE BANCARE 12
2.1 Deschiderea de conturi bancare 14
2.2 Card-uri. 14

2.2.1 Cărţi de debit. 14
2.2.2 Cărţile de credit 75
2.2.3 Cărţi de încărcare 16
2.2.4 Store cards 17
2.2.5 SmartCard. 17
2.2.6 Cârdurile virtuale 17
2.3 Activitatea bancară la distanţă 18
2.3.1 Transmiterea banilor. 19
2.3.2 Servicii de împrumut persoane fizice şi juridice 19
2.3.3 Servicii de afaceri 21
2.3.4 Servicii de economisire şi investiţii 22
2.3.5 Servicii valutare şi de călătorie 24
CAP.III OBŢINEREA AVANTAJULUI CONCURENTIAL 27
3.1. Diversificarea produselor/serviciilor bancare 27

3.2. Calitatea serviciilor bancare.

.27

3.3. Profitabilitatea băncii 30
1

PARTICULARITĂŢILE POLITICII DE PRODUS ÎN MARKETINGUL BANCAR
CAP.IV GESTIONAREA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR
BANCARE 32
4.1. Gestionarea produselor existente 32
4.2. Dezvoltarea produselor şi serviciilor bancare 32

4.2.1 Generarea ideii 34
4.2.2 Evaluare şi analiză 37
4.2.3 Dezvoltarea şi testarea conceptului 37
4.2.4 Testul de marketing 39
4.2.5 Acţiunile de marketing 39
4.2.6 Evaluarea post lansare 40
CAP. V CICLUL DE VIAŢĂ AL PRODUSULUI BANCAR 41
5.7 Lansarea 41
5.2 Creşterea 42
5.3 Maturitate 42
5.4 Declinul 43
CAP. VI BANCA COMERCIALĂ CARPATICA 46
- STUDIU DE CAZ - 46
6.1 Banca Comercială Carpatica - Prezentare generală 46
6.2 Rolul Marketingului în Banca Comercială Carpatica 48

6.2.1 Planul de marketing al BCC 48
6.2.2 Diferenţierea serviciilor 50
6.3 Produse şi servicii oferite de BCC 51
6.3.2 Produse şi servicii existente în portofoliul BCC. 57
6.3.2 Analiza activităţii de Retail în BCC 54
6.3.3 Gestiunea produselor 57
6.4 Promovarea imaginii produselor şi serviciilor BCC 57
CONCLUZII ...64
BIBLIOGRAFIE 66

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu