Municipiul Bucureşti

Capitolul 1: Date Generale despre Municipiul Bucureşti
1.1. Scurtă prezentare a oraşului
1.2. Legislaţia asupra managementului deseurlor - legislaţia europeană, legislaţia autohtonă
1.3 Organizarea administrativă - rolul autorităţilor naţionale şi locale
1.4 Servicii publice de salubrizare

Capitolul 2: Administrarea managementului deşeurilor
2.1 Definirea deşeurilor
2.2 Clasificarea deşeurilor
2.3 Valorificarea deşeurilor - necesitate a dezvoltării durabile
2.4 Autorităţile competente şi responsabile pentru manipularea deşeurilor

Capitolul 3: Studiu de Caz
Situaţia managementului deşeurilor în Bucureşti
3.1 Studii efectuate asupra managementului deseurilor in Bucuresti – planuri de management al deseurilor
3.2 Populatia si cantitatea de deşeuri – caracteristicile acestora
3.3 Colectarea şi transportul deşeurilor
3.4. Tratarea intermediara a deseurilor – reciclarea, recuperarea
3.5Depozitarea finala a deseurilor – numar, volum, structura
3.6 Deşeuri cu risc

CONCLUZII

Bibliografie

Anexe

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu