Socializarea si formarea personalitatii

CUPRINS

Introducere

I. Caracteristici definitorii ale procesului de socializare
1. Ce este socializarea?
2. Perspective teoretice
2.1 . Psihanaliza
2.2. Teoria cognitivă
2.3. Interacţiunea simbolică
3. Socialitate, sociabilitate, socializare
4. Tipuri de socializare

II. Personalitatea umană
1. Definirea conceptului de personalitate
2. Structura personalităţii
3. Personalitatea şi vocaţia
4. Dezvoltarea morală a personalităţii prin socializare

III. Rolul socializării în formarea personalităţii umane
1. Construirea identităţii personale şi integrare socială
2. Agenţii socializării şi forme de invatare
3. Controlul social, deviantă şi marginalitate
4. Socializarea copilului in familie

Concluzii
Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu