O Pensiune Agroturistica in Gradina Lui Dumnezeu

INTRODUCERE – MOTIVATIA SI IMPORTANTA TEMEI  ............5
CAPITOLUL 1: TURISMUL .............................................6
1.1 Definiţii...........................................................6
1.1.1 Definiţii uzuale..................................................7
1.2 Istoria turismului ................................8
1.2.1 Antichitate...................................................8
1.2.2 Evul mediu.....................................................9
1.2.3 Revolutia industrială..........................................9
1.2.4 Turismul modern..........................................9
1.2.5 Europa.......................................................10
1.2.6 Turismul curativ............................................10
1.2.7 Turismul pentru distractie.............................10
1.2.8 Turismul de masă...................................................10
1.3 Tipurile si formele ale turismului............................................10
1.4 Locul si rolul turismului în economia natională.......................14
1.5 Dezvoltarea turismului în decursul ultimilor ani.....................15
1.6 Turismul pe plan mondial..................................................17
1.6.1 Previziuni..........................................................21
1.6.2 Tendinte ..................................................................21
1.7 Turismul în România.........................................................22
1.8 Aspectele Uniunii Europene din domeniul turistic...................................24
1.8.1 Politici comunitare în domeniul turistic.........................................24
1.8.2 Organizarea turismului în UE.................................................26
CITOITOLUL 2: ASPECTE PRIVIND TURISMUL RURAL SI AGROTURISMUL............27
2.1. Concepte şi definiţii....................................................27
2.2. Agroturism şi ecoturism.......................................................29
2.3 Motivaţiile ce stau la baza practicǎrii agroturismului...................................30
2.4 Implicaţii asupra dezvoltării rurale................................................31
2.5. Cazarea turistică în agroturism.........................................................32
2.5.1 Pensiuni agroturistice ...................................................................32
2.6. Rolul Uniunii Europene în dezvoltarea agroturismului................................33
2.6.1 Iniţiative la nivelul Uniunii Europene……………...33
2.6.2 Programe europene privind dezvoltarea turismului rural………….35
2.7. Asociaţii şi organisme internaţionale în turismul rural…………………...35
2.8. Scurt istoric al turismului rural şi agroturismului în România……………36
2.9. Forme actuale de organizare a turismului rural………………..37
2.10. Promovarea activităţii de turism rural şi agroturism…………….37
2.11 Moduri de finantare a turismuli rural si al agroturismului în România……….37
2.12 Componente ale dezvoltării durabile în spa iul rural………….38
CITOLUL 3: ANALIZA REGIUNII SI AL COMUNEI SI LOCALITĂTII SÂNIOB…39
3.1 Istoria comunei.........................................39
3.2 Aşezarea geografică...........................................39
3.2.1 Localităţi limitrofe.........................................39
3.3 Relieful ................................................................40
3.3.1 Reţeaua hidrografică......................................................................40
3.4 Situaţia demografică........................................................41
3.5 Potentialul turistic -  Resurse locale.......................................43
CITOLUL 4: ÎNFIINTAREA UNEI PENSIUNI AGROTURISTICEȚ  ”SFÂNTUL STEFAN” DIN LOCALITATEA SÂNIOB………………44
4.1  Date  generale .....................................44
4.2 Descrierea proiectului.................................44
4.2.3. Amplasamentul proiectului (regiunea, judetul, localitatea)............44
4.2.4. Se descrie ce se doreste să se realizeze prin proiect....................................45
4.2.5 Prevederile investitiei si activităti aferente: ....................................45
4.2.6 Structura constructiei: ....................................................46
4.2.7. Fundamentarea necesitati si oportunitătii  investitiei.....................47
4.2.8. Piata de aprovizionare, concurenta si strategia de piată.....................49
4.2.9 Dotarea pensiunii ”Sfântul tefan”.....................................................51
4.2.10Analiza SWOT pensiunii ”Sfântul Stefan”..............................60
4.2.11 Costul estimativ al investitiei..........................61
4.3 Devize generale...........................................61
4.4 Acte necesare.................................................63
CONCLUZII....................................................63

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu