DIVERSIFICAREA SI PROMOVAREA SERVICIILOR LA S.C. ÄULPIA TRAIANA´ S.R.L., RESTAURANT ALBA IULIA (2010)

INTRODUCERE....................... 2

CAPITOLUL I
PREZENTAREA GENERALA A S.C. „ULPIA-TRAIANA”S.R.L.
RESTAURANT ALBA IULIA................................................................. 4
1.1. Activitatea de alimentaţie publică.......................... 4
1.2. Prezentarea generală a firmei, obiect de activitate.............. 7

CAPITOLUL II
MEDIUL DE MARKETING LA S.C. „ULPIA-TRAIANA”S.R.L.,
RESTAURANT ALBA IULIA............................................. 22
2.1. Mediul de marketing.................................... 12
2.1.1. Mediul extern al firmei............................. 12
2.1.2. Mediul intern al firmei........................................ 18
        2.2. Piaţa societăţii.............................................................. 22
2.3. Analiza de tip SWOT.......................................... 24

CAPITOLUL III
DIVERSIFICAREA SI DEZVOLTAREA SERVICIILOR LA S.C. „ULPIA-TRAIANA”S.R.L., RESTAURANT ALBA IULIA....... 27
3.1. Gestionarea calităţii serviciilor................................... 27
3.2. Diferenţierea ofertei de servicii............................................ 30
3.3. Promovarea ofertei de servicii........................................... 36

CAPITOLUL IV
INSTRUMENTE DE PROMOVARE A PRODUSULUI TURISTIC
UTILIZAT ÎN CADRUL  S.C. „ULPIA-TRAIANA”S.R.L.,
RESTAURANT ALBA IULIA.............................. 39
4.1. Publicitatea.............................................................................. 39
4.2. Relaţiile publice................................................................. 42
4.3. Promovarea stimulente ......................................... 44
4.4. Programe  promoţionale posibile a fi desfăşurate în cadrul
       Restaurantului „Ulpia-Traiana” Alba Iulia................................ 46
        4.5. Concluzii si propuneri.........................................50

BIBLIOGRAFIE.................................................... 52

ANEXE................................................................... 53

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu