POLITICA DE DIVIDEND ÎN CADRUL OIL TERMINAL SA (2010)


INTRODUCERE. 3
CAPITOLUL 1 ACŢIUNILE. 4
1.1 CARACTERISTICILE ACŢIUNILOR. 4
1.2. CLASIFICAREA  ACŢIUNILOR. 5
1.3.  DREPTURI  CONFERITE  DE  ACŢIUNI 9
CAPITOLUL 2. POLITICA DE DIVEDEND.. 14
2. 1. CLASIFICAREA DIVIDENDELOR. 18
2.2 IMPOZITAREA DIVIDENDELOR. 19
CAPITOLUL 3 POLITICA DE DIVIDEND  ÎN CADRUL OIL TERMINAL SA.. 21
3.1  ANALIZA ACTIVITĂŢII S.C. OIL TERMINAL S.A. 21
3.2 PRINCIPALELE PIEŢE DE DESFACERE PENTRU FIECARE PRODUS SAU SERVICIU ŞI METODELE DE DISTRIBUŢIE  29
3.3 PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE ŞI POLITICA DE DIVIDEND.. 36
CONCLUZII 40
BIBLIOGRAFIE  41

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu