ANALIZA CAPACITATII DE ABSORBTIE A FONDURILOR COMUNITARE ÎN ROMÂNIA

Introducere
1. Fondurile comunitare  si politica de coeziune a Uniunii Europene. Semnificatii pentru România 
1.1. Importanta politicii de coeziune pentru România
1.2. Reforma politicii de coeziune; restructurarea sistemului fondurilor comunitare – implicatii în cazul României
1.3. Eligibilitatea României pentru politica de coeziune
2. Capacitatea de absorbtie. Concept si metodologie
2.1. Dimensiuni ale capacitatii de absorbtie
2.2. Metodologia de evaluare a capacitatii administrative
2.3. Modul de evaluare
3. Evaluarea capacitatii administrative de absorbtie
3.1. Evaluare generala
3.2. Managementul
3.2.1. Structura institutionala – autoritatile de management
3.2.2. Resurse umane – cantitate, calitate, experienta
3.2.3. Sisteme si instrumente – necesitatea de a fi create
3.3. Programarea
3.3.1. Structura institutionala – parteneriatele deja existente 
3.3.2. Resurse umane – capacitatea de a realiza programe
3.3.3. Sisteme si instrumente – instructiuni si manuale pentru programare
3.4. Implementarea
3.4.1. Structura institutionala  – organismele de implementare
3.4.2. Resurse umane – capacitatea de a implementa
3.4.3. Sisteme si instrumente – existenta procedurilor specifice
4. Capacitatea financiara de absorbtie
4.1. Capacitatea de cofinantare - factor care influenteaza capacitatea financiara de absorbtie
4.2. Capacitatea de cofinantare a autoritatilor publice locale
5. Concluzii

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu