Dezvoltarea regională

INTRODUCERE
IMPORTANTA ŞI ACTUALITATEA TEMEI
 CAPITOLUL I – DEFINIREA OBIECTULUI CERCETĂRII:
1.1. CONTEXT SOCIO-ISTORIC GENERAL – CADRUL CONCEPTUAL
1.2. TIPOLOGII ALE URBANIZĂRII
1.3. CONCEPTUL DEZVOLTĂ RII DURABILE
1.4. LOCUIREA URBANĂ  – TIPOLOGIA ORAŞELOR 
1.5. STRUCTURI TERITORIAL – STATISTICE
1.6. SCOPUL LUCRĂRII:
1.7. CONTEXTUL DEZVOLTĂRII TERITORIALE
1.7.1. AMENAJAREA TERITORIULUI ÎN CONTEXT EUROPEAN MACRO-CONTEXT:
1.7.2. CONTEXT NATIONAL PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI 
MICRO-CONTEXT
1.8.  PRINCIPALELE DOCUMENTE EUROPENE LA CARE ROMÂNIA ÎŞI ALINIAZĂ  POLITICILE SALE ÎN DOMENIUL AMENAJĂRII TERITORIULUI
1.9. AMENAJAREA TERITORIULUI NATIONAL – CADRUL JURIDIC
1.9.1. ATRIBUł IILE ADMINISTRATIEI CENTRALE ÎN DOMENIUL AMENAJĂRII TERITORIULUI
1.9.2. ATRIBUTIILE ADMINISTRATIEI PUBLICE JUDETENE ÎN DOMENIUL AMENAJĂRII TERITORIULUI
1.9.3. ATRIBUTIILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE ÎN DOMENIUL  AMENAJĂRII TERITORIULUI 
1.9.4. STRUCTURA INSTITUTIONALĂ 

CAPITOLUL II. – METODOLOGIA CERCETĂRII
2.1. ORIENTĂRI ŞI TENDINTE CONTEMPORANE ÎN DOMENIUL URBANIZĂRII 
2.1. LARGI ZONE URBANE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 
2.2. DEFINITIILE URBANE EUROSTAT 
2.1.3. CRITERIUL METODOLOGIC DE ORDONARE
2.1.4. AUDITUL URBAN
2.2. METODOLOGII DE DETERMINARE A ZONELOR METROPOLITANE
2.2.1. SISTEMUL INFORMATIONAL GEOGRAFIC (URBAN GIS)
2.3. EXPERIENł A METROPOLITANĂ  LA NIVEL EUROPEAN
2.4. GUVERNAREA ZONELOR METROPOLITANE

CAPITOLUL III – ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ  A TERITORIULUI ÎN ROMÂNIA 
3.1. SCURT ISTORIC
3.2. UNITĂTILE ADMINISTRATIVE TERITORIALE DIN ROMÂNIA
3.3. AMENAJAREA TERITORIULUI NATIONAL TIPOLOGIA ORAŞELOR ROMÂNE
3.4. CADRUL LEGAL ROMĂ NESC PRIVIND ZONELE METROPOLITANE

CAPITOLUL IV – ANALIZA ŞI SINTEZA
4.1. PRIN INTERMEDIUL INSTRUMENTELOR – ESPON
4.3 . ZONE METROPOLITANE ÎN ROMÂNIA
4.3.1 ZONELE METROPOLITANE CONSTITUITE ÎN PREZENT
4.3.2. ZONE METROPOLITANE ÎN PROIECT
4.4. ANALIZA SWOT A ZONELOR URBANE ALE UNIUNII EUROPENE
4.5. SINTEZA: REZULTATELE ANALIZEI SWOT
CONCLUZII
ÎNCHEIERE
Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu