Metodologia elaborării şi aplicării misiunii de audit intern în cadrul Consiliului Judeţean Alba

INTRODUCERE.
METODOLOGIA DE CERCETARE

ASPECTE TEORETICE PRIVIND AUDITUL PUBLIC INTERN ...............7
CAPITOLUL 1............................................7
1.1  AUDITUL PUBLIC INTERN. ASPECTE TEORETICE........................................7
1.1  AUDITUL PUBLIC INTERN. ASPECTE TEORETICE..................................7
1.2 SFERA ŞI OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII DE AUDIT PUBLIC INTERN.........9
1.2 SFERA ŞI OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII DE AUDIT PUBLIC INTERN............9
1.2.1 Evaluarea managementului riscurilor...............................................................9
1.2.2 Evaluarea sistemelor de control........................................................................9
1.2.3 Atribuţiile compartimentului de audit public intern.......................................10
1.3 NORME APLICABILE COMPARTIMENTULUI DE AUDIT INTERN ŞI
AUDITORILOR INTERNI............11
1.3.1  Norme de calificare.................................................................11
1.3.2 Codul privind conduita etică a auditului intern............................11
1.3.3 Independenta si obiectivitatea....................................................11
1.3.4 Competenta si conştiinţa profesională.........................................13
1.3.5 Pregătirea profesională continuă....................................................13
1.3.6 Programul de asigurare şi înbunătăţirea calităţii.............................13
1.3.7  Evaluarea programului de calitate.....................................................14
1.4 NORME DE FUNCŢIONARE A AUDITULUI INTERN.....................................14
1.4.1 Cerinţe privind funcţionarea compartimentului de audit intern........................14
1.4.2  Structura planului de audit public intern...................................................15
1.4.3 Actualizarea planului de audit pubic intern......................................................16
1.4.4 Reglementarea activităţii compartimentului de audit public intern.....................16
1.4.5 Raportarea activităţii de audit public intern.....................................................16
1.4.6 Obiective aferente activităţii de audit public intern............................................17
CAPITOLUL 2. DERULAREA MISIUNII DE AUDIT INTERN...............................18
CAPITOLUL 2. DERULAREA MISIUNII DE AUDIT INTERN....................18
2.1 PREGĂTIREA MISIUNII DE AUDIT INTERN.......................................18
2.2 COLECTAREA ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIILOR.................................19
2.2.1 Colectarea informaţiilor:..................................................................................19
2.2.2 Prelucrarea informaţiilor constă în :............................................................19
2.3 IDENTIFICAREA OBIECTELOR AUDITABILE...............................................19
2.4 ANALIZA RISCURILOR...................................................................................20
2.5 ELABORAREA TEMATICII ÎN DETALIU A MISIUNII DE AUDIT IN.....22
2.6 DESCHIDEREA INTERVENŢIEI LA FATA LOCULUI.......................22
2.7 INTERVENŢIA LA FATA LOCULUI (MUNCA DE TEREN)...............23
2.8 TEHNICI SI INSTRUMENTE DE AUDIT INTERN..........................................23
2.8 TEHNICI SI INSTRUMENTE DE AUDIT INTERN...................23
2.8.1 Principalele tehnici de audit intern..........................................23
2.8.2 Principalele instrumente de audit intern......................24
2.8.3 Tabloul de prezentare a circuitului auditului ( pista de audit) care permite:.....24
2.8.4 Formularele constatărilor de audit intern.............................................24
DOSARELE DE AUDIT INTERN..............................................................25
DOSARELE DE AUDIT INTERN........................................................25
2.10. REVIZUIREA............................................................................26
2.10. REVIZUIREA...........................................................26
2.11. PĂSTRAREA SI ARHIVAREA DOSARELOR DE AUDIT INTERN.............26
2.11. PĂSTRAREA SI ARHIVAREA DOSARELOR DE AUDIT INTERN.............26
SEDINŢA DE ÎNCHIDERE A INTERVENŢIEI LA FATA LOCULUI..................26
SEDINŢA DE ÎNCHIDERE A INTERVENŢIEI LA FATA LOCULUI........................26
CAPITOLUL 3. ELABORAREA RAPORTULUI DE AUDIT INTERN..................26
3.1 ELABORAREA PROIECTULUI DE RAPORT DE AUDIT  INTERN...............26
3.2. STRUCTURA PROIECTULUI DE RAPORT DE AUDIT INTERN.......................27
3.3  TRANSMITEREA PROIECTULUI DE RAPORT DE AUDIT  INTERN.............27
3.4 ELABORAREA RAPORTULUI DE AUDIT PUBLIC INTERN.........................27
3.5 DIFUZAREA RAPORTULUI DE AUDIT PUBLIC INTERN.................28
3.6 URMĂRIREA RECOMANDĂRILOR..........................28
3.7. SUPERVIZAREA MISIUNII DE AUDIT  INTERN................28
CAPITOLUL 4. DERULAREA MISIUNII DE AUDIT INTERN LA CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA....29
CONCLUZII ŞI PROPUNERI.....71
BIBLIOGRAFIA.............74

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu