GARANTIILE CREDITULUI BANCAR- ELEMENT DE LIMITARE A RISCULUI IN CREDITARE

Capitolul I - Riscul si activitatea de creditare         

1.1..Principiile activitatii de creditare
1.2..Definirea si identificarea riscurilor bancare
1.3.Importanta gestionarii riscurilor bancare
1.4.Riscul in activitatea de creditare
1.4.1.Rolul portofoliului
1.4.2.Politica de creditare
1.4.3.Riscul individual de creditare

Capitolul II – Reducerea riscului prin garantarea creditului  

2.1.Determinarea formelor de garantare a creditelor
2.2.Principiile generale ale garantiei creditului bancar
2.3.Clasificarea garantiilor
2.4.Conditii generale privind garantul 

 Capitolul III – Garantiile reale    
 
3.1.Privilegiul imobiliar al bancii creditoare in calitate de finantator
3.2.Ipoteca
3.3.Garantia reala mobiliara
3.4.Garantia reala mobiliara cu reguli specifice

Capitolul IV – Garantiile personale     
 
4.1.Garantii emise de statul roman si de organele administratiei publice locale
4.2.Scrisoarea de garantie bancara-SGB Tipuri de SGB.
4.3.Garantia de companie
4.4.Fidesjusiunea
4.5.Avalizarea titlurilor de credit
4.6.Emiterea de bilete la ordin avalizate bancii
4.7.Tragerea de cambii
4.8.Titluri de credit emise de terti

Capitolul V – Asigurarea creditului     

Documente de referinta

Bibliografie     

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu