SISTEMELE INFORMATICE ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ

CONTEXTUL............................1 
SPECIFICAREA TEMEI...........  3 
CAPITOLUL 1  ...................................... 

NECESITATEA ŞI SCOPURILE INFORMATICII MANAGERIALE  ...........4 
1.1. INFORMAŢIA, DECIZIA ŞI ACŢIUNEA ÎN ACTIVITATEA  MANAGERIALĂ.........  4 
1.2. IMPORTANŢA ECONOMICĂ A INFORMAŢIEI MANAGERIALE.....  6 
 1.3. INFORMAŢIA ŞI MANAGEMENTUL.............................7 
1.4. NECESITATEA INFORMATICII MANAGERIALE.........................13 
1.5. CE ÎNSEAMNĂ INFORMATICA MANAGERIALĂ ? .........14 
CAPITOLUL 2  ..........................
SISTEMELE INFORMATICE ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ  ...........17 
2.1. DEFINIREA SISTEMULUI INFORMATIC.............  18 
2.2. TIPURI DE SISTEME INFORMAŢIONALE.................18 
2.3. ASPECTE ETICE ALE SISTEMELOR INFORMATICE.....................18 
2.4. RELAŢIA DINTRE SISTEMELE INFORMATICE ŞI ORGANIZAŢIE...................19 
2.5. ALTE ASPECTE CE PRIVESC SISTEMELE INFORMATICE CONTEMPORANE.... 19 
CAPITOLUL 3 ....................................................... 
21  CE ESTE UN ERP?  .....................................21 
3.1. NECESITATEA IMPLEMENTĂRII APLICAŢIILOR ERP........21 
3.2.  LA CE SERVEŞTE UN ERP?.......................  22 
3.3. JUSTIFICAREA INVESTIŢIEI ÎNTR-UN SISTEM ERP...............22 
3.4. BENEFICII ALE UTILIZĂRII ERP........  22 
3.5. CARACTERISTICILE  DE BAZĂ AL UNUI ERP PERFORMANT.............24 
3.6. TEHNOLOGIE NECESARĂ PENTRU UN SOFTWARE ERP  ......25 
3.7. ERP ÎN ROMÂNIA...................................26 
3.8. TENDINŢE ERP..........................  28 
 3.9. DESPRE ERP ŞI EFICIENŢA DEPARTAMENTULUI FINANCIAR CONTABIL......  28 
CAPITOLUL 4  ....................................32 
4.1. PREZENTARE GENERALĂ..............  32 
4.2. EVOLUŢIA CIFREI DE AFACERI................33 
CIFRA DE AFACERI (EXPRIMATĂ ÎN LEI) A EVIDENŢIAT ATÂT CREŞTERI CÂT ŞI DESCREŞTERI ÎN FIECARE AN. DIN GRAFICUL  DE MAI JOS SE POATE OBSERVA TENDINŢA DE CREŞTERE A CIFREI DE AFACERI.............  33 
4.3. EVOLUŢIA PERSONALULUI...........  33 
4.4. EVOLUŢIA STOCURILOR...........34 
4.5. ERP HANSAWORLD   .................35 
4.5.2 MODULE DE LUCRU – FACILITĂŢI OFERITE DE HANSAWORLD....36 
Tranzacţii automate (notele contabile)...............................37 
Rapoarte şi prezentări .....................................................37
      Analize contabile........................................................38
      Utilizatori neexperimentati şi corectarea greşelilor  .......38
     Trecerea la Hansa dintr-un alt sistem de contabilitate.....38
Comenzi de vanzare.................................38
      CRM................................................39
       Managementul contractelor..............40
Livrări.....................................................40
       Evaluarea stocului în timp real.................41
        Managementul locatiilor (gestiunilor).......41
        Productie..............................................41
        Urmarirea articolelor dupa serie, loturi...42
        Managementul magaziei..................42
Comenzi de cumparare............................42
       Comenzi neonorate..........................42
         Recepţia produselor.......................42
          Facturile de cumparare.................42
         Multi-moneda................................43
         Generarea comenzilor de cumparare..43
         Proiecte........................................43
         Plăţi..............................................43
        Transfer în contabilitate..................43
        Mijloace Fixe................................44
Manopera  ...........................................44
      Cheltuieli..........................................44
        Facturi de cumpărare  ...................44
        Oferte şi comenzi de vânzare..........45
       Bugete.............45
       Facturi de vanzare...45
       Rapoarte........ 45
4.5.3 APROVIZIONAREA MATERIALELOR ŞI ÎNREGISTRAREA  ÎN HANSAWORLD...46
4.5.4. ÎNREGISTRAREA RECEPŢIEI ŞI PĂSTRĂRII MATERIALELOR.....  53
4.5.5 ÎNREGISTRAREA ELIBERĂRII MATERIALELOR.....55
CONCLUZII  ............................................59
BIBLIOGRAFIE  ........................................61 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu