ANALIZA ŞI GESTIONAREA RISCULUI OPERAŢIONAL ÎN BĂNCILE COMERCIALE (2010)

Introducere ........................... 4
Capitolul I Riscul in sistemul bancar ................. 5
1.1. Istoricul riscului bancar ............................ 5
1.2.  Noţiunea de risc bancar .............. 6
1.3.  Tipuri de riscuri bancare ................ 8
Capitolul II  Analiza şi gestionarea riscului operaţional ................. 12
2.1. Riscul operaţional în acordul Basel II .............. 13
  2.1.1. Conceptul de risc operaţional .................... 13
  2.1.2. Cauzele riscului operaţional ........... 14
       2.1.3. Metodologii de măsurare a riscului operaţional .......... 15
2.2. Componentele riscului operaţional ............... 18
2.3. Managementul riscului operaţional .......... 20
2.4. Impactul financiar generat de un eveniment de risc operaţional ......... 24
2.5. Modalităţi de reducere a principalelor categorii de riscuri operaţionale ...... 26
2.5.1. Gestiunea riscului de fraudă ..................... 26
2.5.2. Gestiunea riscului de sistem ..................... 32
2.5.3. Gestionarea riscului strategic ........................ 33
2.5.4. Gestiunea riscului legislativ ............. 34
Capitolul III Managementul riscului Operaţional La BRD – GSG ........ 35
3.1. Scurt istoric al BRD – GSG .................... 35
3.2. Profilul BRD – GSG ...................... 36
3.3. Evenimentul de risc operaţional în BRD – GSG ............ 37
3.4. Gestiunea riscurilor operaţionale în cadrul BRD-GSG ............. 39
3.5. Pragul de declarare şi modalitatea de declarare a riscului operaţional 
       în cadrul BRD-GSG .................. 41
3.6. Administrarea riscurilor operaţionale în cadrul BRD – GSG ......... 43
3.7. Diminuarea riscurilor operaţionale în cadrul BRD-GSG ................. 44
Concluzii ............... ......................... 45
Anexe ................ ........................... 49
Bibliografie ....................... ............. 56

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu