MOTIVATIA PROFESIONALA

1. INTRODUCERE
2. CONCEPŢIA MANAGERIALĂ ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ
2.1.DEFINIREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE
2.2.EVOLUŢIA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE
3. MOBILIZAREA ENERGIILOR ÎN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC
4. MOTIVAREA PERSONALULUI
4.1.STUDIILE HAWTHORNE
4.2.TEORIA X ŞI TEORIA Y
4.3.IERARHIA NEVOILOR A LUI MASLOW
4.4.TEORIA LUI HERZBERG
4.5.SATISFACŢIE ŞI INSATISFACŢIE
5. VIZIUNI CONTEMPORANE PRIVIND MOTIVAŢIA
5.1.TEORIA ECHITĂŢII
5.2.TEORIA AŞTEPTĂRII
5.3.TEORIA CONTEMPORANĂ
5.4.EFICIENŢA SISTEMELOR DE RECOMPENSE
5.5. NOI CARACTERISTICI ALE SISTEMELOR DE RECOMPENSE
5.6.TEHNICI MOTIVAŢIONALE CHEIE
6. PROBLEMATICA SATISFACŢIEI ŞI MOTIVAŢIEI PROFESIONALE
6.1.LEGĂTURA ÎNTRE EFORT ŞI PERFORMANŢĂ
6.2.SATISFACŢIA ÎN MUNCĂ
7. METODOLOGIE
8. BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu