SELECŢIA SPORTIVĂ ÎN TENISUL DE CÂMP (2010)

CARACTERISTICA GENERALĂ A LUCRĂRII
1.Analiza ştiinţifico-metodică a sistemului de selecţie sportivă expusă în literatura de specialitate la ora actuală
2.Metodele şi organizarea cercetării
3.Structura şi conţinutul procesului de selecţie în tenisul de câmp
4.Argumentarea experimentală a eficienţei selecţiei sportive în tenis la diverse etape ale pregătirii multianuale
C O N C L U Z I I
REZUMAT
ANEXE
BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu