SUPRADOTAŢI ŞI SUBREALIZARE ŞCOLARĂ (2010)

Introducere
1. Dotarea aptitudinală înaltă
2. Copilul supradotat
2.1. Cadrul teoretic de analizǎ a caracteristicilor copilului supradotat
2.2. Caracteristicele copilului supradotat
2.2.1. Inteligenţa
2.2.2. Aptitudinile academice specifice
2.2.3. Metamemoria
2.2.4. Creativitatea
2.2.5. Concepţia despre sine
2.2.6. Sociabilitatea
2.2.7. Caracteristicile morale
2.2.8. Abilitatea de conducere
2.2.9. Abilitǎţi artistice
2.3. Identificarea
3. Subrealizarea  şcolarǎ
3.1. Conceptul de subrealizare
3.2. Caracteristici ale copiilor supradotaţi subrealizaţi
3.3. Factori care duc la subrealizare şcolarǎ
3.3.1. Şcoala ca factor al subrealizării şcolare
3.3.2. Familia ca factor al subrealizării şcolare
3.3.4. Semenii copilului supradotat subrealizat
3.3.5. Starea fizicǎ a copilului supradotat subrealizat
3.4. Categorii de copii supradotaţi predispuşi la subrealizare
3.4.1. Copiii foarte creativi
3.4.2. Fetele foarte creative
3.4.3. Copiii respinşi de cǎtre proprii pǎrinţi
3.4.4. Copiii cu pǎrinţi divorţaţi
3.4.5. Copiii cu dizabilitǎţi
3.4.6. Copiii cu mame victime ale violenţei domestice
3.4.7. Copiii dezavantajaţi din punct de vedere economic
4. Copiii supradotaţi subrealizaţi din mediul rural
4.1. Designul cercetǎrii
4.2. Rezultatele cercetării şi interpretarea
4.3. Studii de caz
Concluzii
Bibliografie
Anexe - Foi de cotare

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu