Conditiile de validitate ale contractului de vanzare-cumparare

CAPITOLUL 1      NOŢIUNI GENERALE DESPRE CONTRACTE
1.1. Noţiunea de contract
1.2. Clasificarea contractelor
1.3. Apariţia şi evoluţia contractelor
CAPITOLUL 2      CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE
2.1. Definiţie şi reglementare juridică
2.2. Caractere juridice
2.3. Delimitarea faţă de alte contracte
2.4. Noţiuni generale privitoare la condiţiile de validitate a oricărui  act
juridic
CAPITOLUL 3      CAPACITATEA DE A CONTRACTA – ELEMENT
                      ESENŢIAL AL CONTRACTULUI DE VÂNZARE-
                      CUMPĂRARE
3.1. Conceptul de capacitate juridică
3.2. Principiul capacităţii de a contracta
3.3. Excepţii de la principiul capacităţii de a contracta
CAPITOLUL 4      CONSIMŢĂMÂNTUL PĂRŢILOR
4.1. Noţiunea de consimţământ
4.2. Formarea consimţământului
4.3. Condiţiile de validitate ale consimţământului
4.4. Viciile de consimţământ
4.5. Oferta şi acceptarea
4.6. Momentul şi locul  încheierii contractului
CAPITOLUL 5      OBIECTUL CONTRACTULUI DE VÂNZARE-
                      CUMPĂRARE
5.1. Definirea noţiunii de obiect al contractului
5.2. Lucrul vândut
5.3. Preţul plătit
CAPITOLUL 6      CAUZA ÎN CONTRACTUL DE VÂNZARE-
                      CUMĂRARE
6.1. Noţiunea de cauză a contractului
6.2. Condiţiile de valabilitate ale cauzei
CAPITOLUL 7      CONDIŢII DE FORMĂ  ALE CONTRACTULUI DE
                      VÂNZARE-CUMPĂRARE
7.1. Noţiunea de condiţii de formă
7.2. Condiţii de formă ale contractului de vânzare-cumpărare
CAPITOLUL 8      CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
83 pagini