Utilizarea secvenţelor simple repetitive de ADN (SSRs) în vederea estimării diferenţierii genetice între Quercus ilex şi Q. suber în Peninsula Iberică (2010)

A. PIESE SCRISE
Cap. 1 Aspecte generale privind Quercus ilex şi Quercus suber
   1.1. Quercus ilex
   1.1.1 Încadrare sistematică si numarul de cromozomi
   1.1.2 Morfologie
   1.1.3 Areal
   1.1.4 Cerinţe ecologice
   2.1. Quercus suber
   2.1.1 Încadrare sistematică si numarul de cromozomi
   2.1.2 Morfologie
   2.1.3 Areal
   2.1.4 Cerinţe ecologice
Cap. 2 Material şi metodă de cercetare
2.1 Materialul de cercetare
2.2 Izolarea ADN-ului
2.3 Reacţia de polimerizare în lanţ
2.4 Secvenţele simple repetitive de ADN
2.5 Electroforeza capilară
2.6 Calculul parametrilor genetici
Cap. 3 Diversitatea genetică a speciei Quercus ilex
    3.1 Structura genotipică
    3.2 Structura alelică
    3.3 Parametri genetici
    3.4 Concluzii
Cap. 4 Diversitatea genetică a speciei Quercus suber
    4.1 Structura genotipică
    4.2 Structura alelică
    4.3 Parametri genetici
    4.4 Concluzii
Cap. 5 Diferenţierea genetică între Quercus ilex şi Q. suber
  5.1 Indicele de diferenţiere GST
    5.2 Distanţa genetică NEI
    5.3 Concluzii
Cap. 6 Bibliografie
B. PIESE DESENATE
Harta cu arealul de răspândire al celor două specii în Peninsula Iberică