Violenţă simbolică, antietatism şi potenţial revoluţionar în cadrul fenomenului “Ultras” (2010)

Introducere...........p. 5
Hooligans…………………………….….p. 7
Ultras. Scurt istoric………………….p. 8
 CAPITOLUL  I.   Grupul „Ultras” (brigada)...........p. 10
1.1 Comportamentul în cadrul grupului...............p. 12
1.2 Cultură, instinct şi agresivitate...................p. 13
CAPITOLUL II.   Violenţa simbolică…….…..p. 15
2.1 Religie şi sport (la EmileDurkheim)…… 15
2.2 Violenţă rituală în cadrul fenomenului „Ultras”.....p. 17
a.   ritul integrator...........p. 18
b.   ritul compensator........p. 19
2.3 Violenţă şi teritorialitate......p. 20
2.4 Violenţa simbolică la Pierre Bourdieu.......p. 21
CAPITOLUL III.   Antietatismul..........p. 24
3.1 Schemă metodologică de construcţi a inamicului..........p. 25
3.2 Teoria etichetării.................p. 28
3.3 Antietatism şi devianţă pozitivă..........p. 29
3.4 Antietatism şi violenţă politică...............p. 29
CAPITOLUL IV. Potenţialul revoluţionar al fenomenului „Ultras”.......p. 31
4.1 Minorităţi active în revoluţii...........p. 32
4.2 Modele alternative care simulează condiţiile de declanşare a unei insurecţii. Minerii..........p. 33
4.3 Teoria deprivării relative.............p. 34
4.4 Deprivarea relativă la nivel valoric şi normativ. Legea 4/09.01.2008.........p. 35
4.5 Model teoretic aplicat cu privire la potenţialul de violenţă…….....p. 37
4.5.1 Schema modelului teoretic aplicat……p. 42
4.5.2 Situaţii ipotetice ale modelului teoretic..........p. 43
CAPITOLUL V.   Metodologia cercetării.  Analiza cercetării..........p. 44
5.1. Chestionarul. Studiu de caz: România..................p. 45
5.1.1   Chestionarul on line....................p. 45
5.1.2    Eşantionarea...............p. 46
5.1.3    Mod de susţinere (rezultate)...............p. 49
5.1.4    Violenţa simbolică (rezultate).............p. 50
5.1.5     Antietatism (rezultate)............p. 51
5.1.6     Date demografice..................p. 56
5.2   Clivajul Ultras/Hools. Harta Europei..................................p. 56
5.3    Studiu de caz: Ungaria, 2006..........................................p. 58
5.3.1     Desfăşurarea evenimentelor……………….………..p. 60
5.3.2   Model teoretic aplicat. Un.…p. 61
5.4   Metoda observaţiei. Fotografia..........p. 66
Concluzii.........................p. 69
Bibliografie...........................................p. 62
Anexe................................................p. 76
Anexa 1   Harta Europei. Clivajul Ultras/Hools.......p. 77
Anexa 2   Calculul scalelor naţionale...........................p. 78
Anexa 3    Imagini....................................p. 79

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu