DIPLOMATIA SI RELATIILE DIPLOMATICE

Plan de expunere
CAPITOLUL 1      DREPTUL DIPLOMATIC
Secţiunea 1 Noţiune şi definire
Secţiunea 2 Izvoarele dreptului diplomatic
Secţiunea 3 Codificarea dreptuli diplomatic
CAPITOLUL 2      DIPLOMAŢIA ŞI RELAŢIILE
                      DIPLOMATICE
Secţiunea 1 Generalităţi
Secţiunea 2 Stabilirea relaţiilor diplomatice
Secţiunea 3      Conducerea relaţiilor diplomatice în lipsa unei
                 misiuni diplomatice
CAPITOLUL 3      MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
Secţiunea 1 Organizare şi funcţii
Secţiunea 2      Relaţiile cu propriile misiuni
Secţiunea 3 Relaţiile cu misiunile diplomatice străine
Secţiunea 4 Relaţiile cu corpul diplomatic
CAPITOLUL 4      MISIUNILE DIPLOMATICE
Secţiunea 1 Noţiune şi funcţii
Secţiunea 2 Şeful misiunii diplomatice
Secţiunea 3      Cancelaria
Secţiunea 4 Departamentul comercial
Secţiunea 5 Departamentul consular
Secţiunea 6 Departamentul de presă şi informaţii
Secţiunea 7 Ataşaţii de specialitate şi de serviciu
Secţiunea 8 Absenţa sau indisponibilitatea unui şef de misiune
                 diplomatică
Secţiunea 9 Numiri, sosiri, plecări
Secţiunea 10     Corespondenţa diplomatică
CAPITOLUL 5      CONFERINŢELE INTERNAŢIONALE  CA
                      MIJLOC DE COMUNICARE
Secţiunea 1 Practica şi procedura conferinţelor
Secţiunea 2 Conducerea conferinţelor
Secţiunea 3 Diplomaţia conferinţelor