Realizarea misiunii de audit intern, entitati economice (2010)

INTRODUCERE………………………
CAPITOLUL I – Audit intern – notiuni generale, metodologie si reglementari.....
1.1 Aparitia si evolutia auditului intern………
1.2 Auditul intern – concepte si trasaturi…………. 
1.3 Functia de audit intern – locul in entitate...................
1.3.1 Control intern versus audit intern................
1.3.2 Prezentarea, in paralel, a conceptelor de audit intern si control financiar de gestiune  –  forma  a  controlului  financiar  propriu  al  agentilor economici………
1.4 Obiectivele si sfera de activitate a auditului intern. Tipuri de audit intern ……
1.5 Planificarea auditului intern…
1.6 Carta auditului intern si codul privind conduita etica a auditorului  intern ….
1.7 Organizarea si desfasurarea auditului intern in Romania.....
1.8 Reglementari in domeniul audit intern…………
CAPITOLUL II – Misiunea de audit intern – etape, proceduri si documente……
2.1 Pregatirea misiunii de audit intern………
2.2 Interventia la fata locului…………
2.3 Raportul de audit intern…………
2.4 Urmarirea recomandarilor…………
CAPITOLUL III – Studiu de caz privind realizarea misiunii de audit intern cu tema „De a da asigurari privind respectarea procedurilor de calcul al salariilor conform dispozitiilor interne si a legislatiei in vigoare” CONCLUZII FINALE ALE LUCRARII .......
BIBLIOGRAFIE .....
ANEXE ......