Managementul carierei

CAPITOLUL I. Introducere în managementul resurselor umane
1.1. Rolul şi particularităţile resurselor umane în cadrul organizaţiei
1.2 Conţinutul actual  şi obiectivele managementului resurselor umane
1.3 Elemente cu influenţă asupra managementului resurselor umane
din organizaţie
1.4 Gestiunea resurselor umane
CAPITOLUL II. Prezentarea companiei OTP şi a politicilor de
instruire şi dezvoltare, managementul performanţei şi salarizare şi beneficii
2.1. Cadrul general de funcţionare a sistemului bancar în România
2.2 Date esenţiale, statutul legal şi responsabilităţile OTP 
2.3 Organele de conducere ale băncii
2.4 Organizarea băncii
2.5 Reţeaua de unităţi teritoriale
2.6 Politica de instruire şi dezvoltare
2.7 Politica şi procedura de management al performanţei
2.7.1 Principii
2.7.2 Abordarea managementului performanţei ca proces
2.7.3 Abordarea performanţei nesatisfăcătoare
2.7.4 Recunoaştere şi recompensă
2.8 Politica de salarizare şi beneficii
2.8.1 Scopul
2.8.2 Principii
2.8.3 Structura de salarizare şi beneficii
2.8.4 Sistemul special de bonusare
CAPITOLUL III. Studiu de caz privind managementul carierei  în cadrul OTP
3.1 Scopul cercetării
3.2 Ipotezele cercetării
3.3 Obiectivele cercetării
3.4 Proiectarea cercetării
3.4.1 Tipul cercetării şi metoda de obţinere a datelor primare
3.4.2 Consideraţii privind elaborarea chestionarului
3.4.3 Eşantionarea
3.5 Analiza şi interpretarea datelor
3.6 Testarea ipotezelor statistice
CAPITOLUL  IV. Concluzii şi propuneri
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu