Studiul privind recuperarea locomotorie post-partum (2010)

CAPITOLUL I – Argumentare teoretică
1.1 Actualitatea şi importanţa studiului.......................................
1.2 Evoluţia aspectului ce urmează a fi studiat............................
1.3 Precizarea noţiunilor întâlnite în lucrare...............................
1.3.1 Naşterea......................................
1.3.2 Lăuzia.....................................................................
1.4 Particularităţi anatomofuncţionale şi fiziopatologice..........
1.4.1 Anatomia aparatului genital......................................
1.4.2 Anatomia peretilor abdominali si a pelvisului..........
1.4.3 Patologia lăuzei.......................................................
1.4.4 Tehnici specifice folosite în acest domeniu..............
CAPITOLUL II – Ipoteza cercetării
2.1 Motivaţia realizării temei....................................................
2.2 Kinetoterapia post-partum..................................................
2.3 Scopul şi obiectivele studiului...........................................
2.3.1 Kinetoterapia în perioada lăuziei propriu-zise...................
2.3.2 Kinetoterapia în perioada lăuziei tardive..................
2.4 Metode de cercetare utilizate în studiu..............................
2.5 Teste şi măsurători efectuate.............................................
PARTEA SPECIALĂ
CAPITOLUL III. – Organizarea cercetării
3.1 Locul desfăşurării şi dotarea sălii.......................................
3.2 Prezentarea cazurilor.........................................................
3.3 Programul kinetoterapeutic al lăuzei................................
CAPITOLUL IV. – Rezultate obţinute
4.1 Analiza rezultatelor iniţiale.................................................
4.2Analiza rezultatelor finale...................................................
4.3 Analiza  comparativă  a  rezultatelor  şi  interpretarea statistică...
CONCLUZII................................................................................
RECOMANDĂRI.........................................................................
BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu