Studiul aparatelor electrice de tip softstarter

CUPRINS:
Memoriu justificativ............3
CAP.I INTRODUCERE. GENERALITATI............4
1.1Scurt istoric al softstarterelor.............4
1.2 Rolul softstarterelor în acţionările electrice..............5
1.3 Principii de bază ale acţionărilor electrice..........8
CAP.II PORNIREA MOTORULUI ASINCRON TRIFAZAT CU
SOFTSTARTER.....................10
2.1 Motoare asincrone.................10
2.2 Procedee de pornire......................16
2.2.1 Pornirea directă...............18
2.2.2 Pornirea motorului în conexiune stea-triunghi.............20
2.2.3 Pornirea cu softstartere................21
CAP.III STUDIUL SOFTSTARTERELOR................23
3.1 Descriere. Părti componente ale softstarterului..............23
3.2 Criterii de selecţie a softstarterelor în acţionările electrice...........25
3.3 Conectarea softstarterelor în reţele electrice.........27
3.4 Conexiunea Bypass.......................28
CAP.IV TIPURI DE SOFTSTARTERE....................................32
4.1 Softstarterul DS4 al firmei Moeller.....................................32
4.2 Softstarterul DM4 Moeller...................35
4.3 Softstarterul MCD 100 al firmei Danfoss.....................40
4.4 Softstarterul MCD 200 Danfoss......................................41
4.5 Softstarterul MCD 3000 Danfoss........................................43
4.6 Softstartere  ABB.............................................45
4.6.1 Softstarterul PSR cu limită compactă: 3 A - 105 A....................45
4.6.2 Softstarterul PSS cu limită medie: 18 - 300 A............................47
4.6.3 Softstarterul PST(B) cu limită largă: 30 - 1050 A......................48
CAP.V CONCLUZII...................................................49
CAP.VI BIBLIOGRAFIE.............................................50

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu