Comparatie intre contractul de intretinere si contractul de renta viagera

Introducere
Capitolul I            Noţiuni generale despre contracte
Secţiunea I      Noţiunea de contract în general
Secţiunea a II-a Contractele în lumina dreptului roman
Secţiunea a III-a      Evoluţia instituţiei contractului
Secţiunea a IV-a Noţiuni generale despre contractele civile
Secţiunea a V-a  Noţiuni generale privind contractele aleatorii
Capitolul II           Analiza contractului de rentă viageră
Secţiunea I      Noţiune şi caractere juridice
Secţiunea a II-a Condiţiile de validitate
Secţiunea a III-a      Efectele contractului de rentă viageră
Secţiunea a IV-a Încetarea contractului de rentă viageră
Capitolul III          Analiza contractului de întreţinere
Secţiunea I      Noţiune şi caractere juridice
Secţiunea a II-a Condiţii de valabilitate
Secţiunea a III-a      Efectele contractului de întreţinere
Secţiunea a IV-a Încetarea contractului de întreţinere
Capitolul IV           Analiză comparativă între le două contracte
Secţiunea I      Analiza caracterelor juridice ale contractelor
Secţiunea a II-a Analiza comparativă a condiţiilor de validitate
Secţiunea a III-a      Analiza comparativă a efectelor contractelor
Secţiunea a IV-a Analiza comparativă a modalităţilor de încetare a
contractelor
Capitolul V      Concluzii
Bibliografie