SISTEME SUPORT DE NEGOCIERE PENTRU MANAGEMENTUL PERFORMANT (2010)


Capitolul I. Negocierea si mediul Web....... 
1.1. Evolutia mediului de afaceri………
1.2 Adoptarea Internetului ca mediu comercial si implementarea sistemelor suport on-line……
1.3. Necesitatea asistarii activitatilor decizionale si a negocierilor prin metode sistematice de analiza ……
1.4 Avantajele si limitele introducerii sistemelor soft in asistarea negocierilor……....
Capitolul II. Cadrul general al Sistemelor Suport de Decizie…… 
2.1 Principalele elemente care au determinat aparitia sistemelor de decizie…………
2. 2.a Limitele decidentului uman……
2. 2.b Evolutia mediului economic……
2.2. Sisteme Suport de Decizie…………………
2. 2.a. Scurt istoric...........................
2. 2.b Definitii si concepte........................
2. 2.c Caracteristici ale Sistemelor Suport de decizie......................
2. 2.d Clasificarea SSD........................
2. 2.e Arhitectura Sistemelor Suport de Decizie...................
2.3. Sisteme suport pentru decizii de grup…………
2.3.1. Definitii..............
2.3.2.Obiectivele SSDG şi nivelele tehnologice………..
2.3.3 Tehnologii folosite pentru SSDG…….....
2. 3.4.a. Camera pentru decizii........... 
2.3.5. Generarea ideilor…………
2.3.6. Desfăşurarea unei întâlniri asistate de SSDG.........
3. Efecte ale utilizarii Sistemelor Suport de Decizie.................... 
Capitolul III. Sistemele Suport in Negociere sau SSN...........
3. 1. Scurt istoric
3.2 Definitii si concepte..........................
3.3 Clasificare SSN...............................
3.4.Despre INSPIRE – Primul  WEB- BASED Sistem Suport in Negociere...

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu