REZULTATELE TRATAMENTULUI COMPLEX DE RECUPERARE FIZICAL-KINETIC LA PACIENŢII CU SPONDILARTROPATII SERONEGATIVE (2010)

INTRODUCERE………………………… ..........4
OBIECTIVELE STUDIULUI…………… ….......7
MATERIAL ŞI METODĂ.................. ..................9
Criterii de selecţie a pacienţilor.................................9
Parametrii monitorizaţi........................... ................10
Analiza statistică.....................................................12
Planul studiului şi monitorizarea pacienţilor...............15
REZULTATE ŞI DISCUŢII PENTRU SPONDILITA ANCHILOZANTĂ (SA).....18
Caracteristicile loturilor în momentul iniţierii studiului...18
Rezultate obţinute după 12 luni pentru lotul cu SA......21
Evaluarea impactului terapiei asupra evoluţiei bolii cu ajutorul indicelui BASFI.......32
Efectul terapiei asupra calităţii vieţii la pacienţii cu SA...33
Corelaţii ale BASFI cu HAQ......................................35
Profilul pacientului cu SA cu răspuns pozitiv la terapia fizical-kinetică........37
REZULTATE ŞI DISCUŢII PENTRU ARTRITA PSORIAZICĂ (AP).....39
Caracteristicile loturilor în momentul iniţierii studiului.......39
Evaluarea AP după 12 luni de tratament........................40
Aprecierea eficacităţii terapiei cu ajutorul indexului funcţional Bath (BASFI)......51
Efectul terapiei fizical-kinetice asupra calităţii vieţii pacientului cu AP.....52
Corelaţii ale BASFI cu HAQ pentru lotul cu AP........53
Profilul pacientului cu AP în funcţie de răspunsul  la terapia fizical-kinetică.....55
CONCLUZII...................57
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ......60

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu