Pagini WEB în HTML

Argument............................................................4
Capitolul 1.Introducere în limbajul HTML ……..6
1.1. Structura unui document HTML …………..7
1.1.1. Secţiunea HEAD ……………………….8
1.1.2. Secţiunea BODY ……………………….9
Capitolul 2.Etichete (tag-uri) şi atribute HTML ..11
2.1. Etichete (tag-uri)...……………………….11
2.2. Atribute …………………………………11
Capitolul 3.Formatarea textului ...…………….13
3.1. Formatarea titlului ……………………….13
3.2. Formatarea textului ……………………..13
3.3. Utilizarea caracterelor speciale ………….16
Capitolul 4.Despre culori ……………………18
4.1. Sistemul de definire a culorilor ………….18
4.2. Corespondenţa dintre codurile hexazecimal şi zecimal ….19
4.3. Culoarea fundalului ……………………..19
4.4. Culoarea textului ……………………….20
4.5. Culoarea legăturilor …………………….20
4.6. Culori „sigure” …………………………21
Capitolul 5.Imagini şi elemente multimedia …..22
5.1. Formatele fişierelor grafice ……………..22
5.1.1. Formatul GIF ………………………..22
5.1.2. Formatul JPEG ……………………...22
5.2. Inserarea unei imagini ………………….23
5.3. Dimensionarea imaginii ……………….. 23
5.4. Alinierea imaginii şi a textului ………….. 24
5.5. Imagini folosite ca fond (background) al paginii .. 25
5.6. Imaginile video …………………………25
5.7. Sunetele ………………………………..27
Capitolul 6.Cadre (frames) ………………….29
Capitolul 7.Legăturile (referinţele) …………...33
7.1. Legătura către o altă pagină - Link-urile ..33
7.2. Legătura către o secţiune de pagină – Ancorele …34
7.3. Legătura către o adresă de e-mail ….. 34
7.4. Utilizarea unei imagini ca legătură ……35
7.5. Schimbarea culorilor legăturilor …….. 35
Capitolul 8.Liste …………………………36
8.1. Liste de tip definiţie …………………36
8.2. Liste neordonate ……………………36
8.3. Liste ordonate …………………….. 37
8.4. Personalizarea listelor ……………... 38
Capitolul 9.Tabele ………………………39
Capitolul 10.Formulare …………...…….46
10.1. Elementele unui formular ………… 46
10.1.1. Câmpurile de editare ………….. 46
10.1.2. Butoanele radio ………………...47
10.1.3. Casetele de validare …………... 48
10.1.4. Casetele de fişiere ………….…. 48
10.1.5. Listele de selecţie ………………49
10.1.6. Butoanele de tip Submit şi Reset ..49
10.2. Trimiterea datelor dintr-un formular prin e-mail …50
Bibliografie selectivă
...............................................................51
Anexe.....................................................52

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu