Dezvoltarea durabilă - concepte - strategii (2010)

Capitolul 1 Sisteme ecologice..............................................2

Capitolul 2 Mediul şi activitătile antropologice.................................7
      
 2.1 Ecologia si sistemele de productie.............................................7 
 2.2 Turismul.........................................................................................11
 2.3 Managementul mediului..........................................................12

Capitolul 3 Dezvoltarea durabilă: concepte, strategii.........................21

 3.1 Combustibili ecologici.............................................................21
 3.2 Reciclarea...............................................................25
 3.3 Voluntariat. Comunitătile ecologice.................................................................30
 3.4 Ecoturismul. Implementare în societătile economice........................35
 3.5 Conventii. Legislatie..............................................38

Capitolul 4 comunitatea ecologică în Timişoara..............45

 4.1 Proiecte anterioare..........................................45
 4.2 Proiectul ECO3 – Prinde Ritmul Naturii.......................53
 4.3 Concluzii si propuneri pentru ECO 3.........................65

Bibliografie.......................................68 

Anexa 1