RINGIER ROMANIA - STRATEGIE PENTRU PROFIT - PERFORMANŢĂ

Introducere…………pag. 3
2Prezentare generală a companiei
2.1Istoricul pe piaţa din România………pag. 4
2.2Portofoliu de produse………pag. 4
2.3Rezultate financiare……..pag. 6
3 Strategia Ringier pe piaţa din România
3.1Concepţia RRO despre viziunea si misiunea firmei..pag. 8
3.2Scopul analizei şi instrumentele utilizate…pag. 9
3.3Analiza  companiei  prin prisma următoarelor metode: analiza PEST, modelul lui Porter privind acţiunea celor cinci forţe, auditul resurselor, metoda identificării  competenţelor  de  bază,  analiza  portofoliului  şi
SWOT……..pag. 11
3.4Formularea şi implementarea unei  strategii  conturate  pe  baza  analizei efectuate….pag. 27
4. Concluzii
4.1Trecutul RRO pe piaţa românească…………..…..pag. 38
4.2Prezentul trustului de presa Ringier în România….pag. 39
4.3Viitor / Şi acum încotro?..............................pag. 39
Anexele 1-8…………………………..…pag. 42
Bibliografie…………………………….pag. 62

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu