„STUDIU DE CAZ PRIVIND CONTABILITATEA TREZORERIEI LA S.C. x S.R.L..”(2009)

  
CAPITOLUL I : Prezentarea societăţii „S.C. Sidma România S.R.L.”...............pg.1
CAPITOLUL II : Prezentare teoretică a conceptelor privind contabilitatea trezoreriei
II.1 Contabilitatea titlurilor de plasament.......................................................pg.7
II.2 Contabilitatea valorilor de încasat............................................................pg.9
II.3 Contabilitatea operaţiilor de încasări şi plăţi efectuate prin conturile de la bănci........pg.10
II.4 Contabilitatea operaţiunilor prin casieria societăţii comerciale................pg.14
II.5 Tichete de masă – Legislaţie , înregistrarea în contabilitatea...................pg.15
II.6 Situaţia fluxurilor de trezorerie.............pg.16
CAPITOLUL III : Studiu de caz privind contabilitatea trezoreriei la societatea
comercială „ Sidma România S.R.L.”
 III.1 Scurtă prezentare a programului de contabilitate SAP.......pg.17
 III.2 Operaţiuni contabile pe perioada 24.03.2009-31.03.2009.........pg.19
CAPITOLUL IV : Importanţa trezoreriei pentru analiza financiară
   IV.1    Tabloul fluxurilor de numerar.....................pg.47
   IV.2     Analiza situaţiei actuale şi a cifrei de afaceri în contextul crizei economice
mondiale raportată la anul de referinţă 2008.....................pg.48
CONCLUZII .................................................................pg.50
Referinţe bibliografice.......................................................pg.51

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu