Convenţia de la Haga privind răpirea internaţională de copii

I   Introducere ……………………………......................……. 3
        - Efectele răpirii asupra copilului ...................................... 4
                      
II  Istoricul Convenţiei de la Haga ……………....................... 4
        - Politica ce stă la baza Convenţiei ...................................... 6
III  Caracteristicile generale ale Convenţiei ..............………..... 7

 A.  Obiectul Convenţiei ……………………...…………... 7
B.  Obiectivele Convenţiei ..………………….…………... 8
IV Importanţa acordată interesului copilului ...………....... 10
V  Natura Convenţiei .....................................................13
                    
1. O Convenţie de cooperare între autorităţi ...………….… 13
2. Natura autonomă a Convenţiei ...…………………………14                                                                  
3.Relaţia cu alte convenţii internaţionale .......………………. 15
4.  Disponibilitatea Convenţiei pentru statele care nu sunt membre ale
Conferinţei de la Haga .………………………. 15
VI  Instrumentele prin care se realizează aplicarea Convenţiei ........... 16
                                            
1. Autorităţile Centrale ................................................. 16
2. Modelul de formular ................................................. 18
VII Structură  şi terminologie ................................................ 20
- Structura Convenţiei ..................................................... 20
- Terminologia folosită de Convenţie .............................. 22
VIII Caracterul ilicit al unei deplasări sau reţineri .................. 23
Observaţii generale .......................................................... 23
          1. Elementul juridic ............................................. 23
2. Elementul de fapt .......................................................... 27
IX  Excepţii de la obligaţia de a asigura înapoierea imediată a copilului(art. 13, art. 20) ...... 29
X  Concluzii finale............................ 35
        Neuniformitate în interpretarea şi aplicarea Convenţiei de la Haga ...25
        Problema întârzierilor .............................. 36
Probleme în aplicarea Convenţiei ..................... 36
Problema obţinerii reprezentării legale ..................... 37
Concluzii personale ............................................... 37

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu