Lichidarea si dizolvarea societatiilor comerciale conform Legii 31.1990

                                   CUPRINS
 | |
|Introducere.......................................................|2   |
|.............................................                     |    |
|Capitolul I. Dizolvarea societăţilor comerciale                   |3   |
|1.1. Cauze generale de                                            |5   |
|dizolvare.........................................................|    |
|.                                                                 |9   |
|1.1.1. Trecerea timpului stabilit pentru durata                   |12  |
|societăţii......................                                  |13  |
|1.1.2. Imposibilitatea realizării obiectului de activitate al     |14  |
|societăţii sau realizarea                                         |19  |
|acestuia..........................................................|    |
|...........................                                       |22  |
|1.1.3. Declararea nulităţii                                       |23  |
|societăţii......................................................  |31  |
|1.1.4. Hotărârea adunării                                         |33  |
|asociaţiilor....................................................  |    |
|1.1.5. Hotărârea                                                  |34  |
|tribunalului......................................................|35  |
|...........                                                       |38  |
|1.1.6. Falimentul                                                 |    |
|societăţii........................................................|51  |
|............                                                      |56  |
|1.1.7. Alte cazuri de dizolvare prevăzute de lege sau de actul    |62  |
|constitutiv.......................................................|66  |
|.................................................                 |69  |
|1.2. Modalităţi de                                                |    |
|dizolvare.........................................................|    |
|.........                                                         |    |
|1.3. Efectele dizolvării societăţilor                             |    |
|comerciale.....................................                   |    |
|1.4. Practică                                                     |    |
|judiciară.........................................................|    |
|...................                                               |    |
|Capitolul II. Lichidarea societăţilor comerciale                  |    |
|2.1. Noţiuni                                                      |    |
|introductive......................................................|    |
|.................                                                 |    |
|2.2. Principiile                                                  |    |
|lichidării........................................................|    |
|...............                                                   |    |
|2.3. Statutul                                                     |    |
|lichidatorilor....................................................|    |
|.................                                                 |    |
|2.4. Drepturile asociaţilor cuvenite din lichidarea societăţilor  |    |
|comerciale........................................................|    |
|...............................................                   |    |
|2.5. Închiderea lichidării societăţilor                           |    |
|comerciale..................................                      |    |
|2.6. Practică                                                     |    |
|judiciară.........................................................|    |
|...................                                               |    |
|Concluzii.........................................................|    |
|...............................................                   |    |
|Bibliografie......................................................|    |
|..............................................                    |    |