CULTURA INFORMAȚIEI

ARGUMENT
I. ISTORIC.DEFINIIȚII
1.1. ISTORIC
1.2. DEFINIȚII
II. DELIMITARE TERMINOLOGICĂ
2.1. TERMINOLOGIE
2.2.  EVOLUȚIA SEMANTICĂ A CONCEPTULUI DE CULTURA INFORMAȚIEI 
III. CARACTERISTICI. STANDARDE. MODELE
3.1. CARACTERISTICI
3.2. STANDARDE
3.3. MODELE
IV. ROLUL BIBLIOTECILOR ÎN CULTURA INFORMAȚIEI
4.1. ACȚIUNI ȘI INSTRUMENTE REALIZATE ÎN SCOPUL DEZVOLTĂRII CULTURII INFORMAȚIEI. NOUL ROL AL BIBLIOTECILOR
4.2.  EDUCAȚIA ÎN SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ
V. CULTURA INFORMAȚIEI ȘI ÎNVĂȚAREA PE PARCURSUL VIEȚII
5.1. CULTURA INFORMAȚIEI ÎN SECOLUL XXI
VI. LIBRARY 2.0, UN NOU MODEL DE SERVICIU DE BIBLIOTECĂ
CONCLUZIE
BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu