Contractului de mandat (2010)

Consideraţii introductive........................4
Capitolul  1.
Consideraţii generale asupra contractului de mandat...........8
1.1. Noţiunea contractului de mandat................11
1.2. Reglementarea juridică a contractului de mandat........12
1.3. Caracterele juridice ale contractului de mandat...........13
1.4. Delimitarea contractului de mandat de alte contracte înrudite......14
Capitolul  2.
Aspecte teoretice privind condiţiile de validitate ale contractului de mandat........16
2.1. Condiţiile de fond........................16
2.1.1. Capacitatea părţilor............16
2.1.2. Consimţământul părţilor..........18
2.1.3. Obiectul şi întinderea mandatului..........20
2.1.4. Cauza contractului de mandat......22
2.2.Condiţiile de formă şi dovada contractului de mandat........23
2.2.1. Forma contractului de mandat..................23
2.2.2. Mandatul expres şi mandatul tacit.............24
2.2.3. Mandatul aparent...........26
2.2.4. Dovada mandatului...........27
Capitolul  3.
Efectele juridice ale contractului de mandat.........29
A. Efectele contractului de mandat între părţi ..........29
3.1. Obligaţiile mandatarului......................29
3.1.1. Îndeplinirea mandatului.....................29
3.1.2. Obligaţia de a da socoteală....................32
3.1.3. Obligaţii rezultând din substituirea unei terţe persoane..............33
3.1.4. Pluralitatea de mandatari.............34
3.2. Obligaţiile mandantului...............35
3.2.1. Despăgubirea mandatarului.................35
3.2.2. Plata remuneraţiei..............36
3.2.3. Solidaritatea mandanţilor..............36
3.2.4. Dreptul de retenţie al mandatarului........37
B. Efectele faţă de terţi..............38
3.3. Raporturile stabilite între mandant şi terţi........38
3.4. Raporturile stabilite între mandatar şi terţi.......39
Capitolul  4.
Încetarea contractului de mandat....................41
4.1. Enunţarea cauzelor de încetare..................41
4.2. Cauze specifice de încetare a contractului de mandat.......42
4.2.1. Revocarea mandatului de către mandant..........42
4.2.2. Renunţarea mandatarului la mandat...............45
4.2.3. Decesul uneia dintre părţi................46
4.2.4. Alte cauze de încetare a contractului de mandat..46
4.3. Efectele încetării mandatului .................48
Capitolul 5.
Mandatul fără reprezentare...........49
5.1. Contractul de interpunere..............49
5.1.1. Noţiune..................49
5.1.2. Natura juridică a contractului de interpunere.........49
5.1.3. Regim juridic............50
5.2. Contractul de consignaţie...........51
5.2.1. Noţiune şi caractere juridice...........52
5.2.2. Condiţii de validitate ale contractului de consignaţie.......53
5.2.3. Efectele contractului de consignaţie..........54
5.2.4. Încetarea contractului de consignaţie............54
5.3. Contractul de comision......54
5.3.1. Noţiune şi caractere juridice..........54
5.3.2. Condiţiile de validitate ale contractului de comision...........55
5.3.3. Efectele contractului de comision..........57
5.3.4. Încetarea contractului de comision...........57
5.4. Contractul de expediţie....................57
5.4.1. Noţiune şi caractere juridice..............57
5.4.2. Condiţiile de validitate ale contractului de expediţie.......58
5.4.3. Efectele contractului de expediţie..............59
5.4.4. Încetarea contractului de expediţie..........60
5.5. Cazuri de inaplicabilitate.........60
Capitolul  6.
Aspecte teoretice şi practice privitoare la contractul de mandate în legislaţia franceză.........62
Concluzii........................66
Bibliografie.....................68

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu