ASPECTE INTERNAŢIONALE PRIVIND CONTABILIZAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE (2010)

INTRODUCERE ………...............…………………………………………………..........  3
Capitolul I   EVALUAREA SI CONTABILIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE IN
REFERENTIALUL INTERNATIONAL
 
   1.1.  IAS 16 „ Imobilizări corporale”……...………………………………………….…...4
          1.1.1.. Recunoaşterea imobilizărilor corporale …………………………..…..............4
          1.1.2. Evaluarea iniţială a imobilizărilor corporale ……………………….. ...............4
          1.1.3. Valoarea de intrare ……………………………………………….…................5
          1.1.4. Cheltuieli ulterioare……………………………………………….....................5
          1.1.5. Tratamentele evaluării ulterioare recunoaşterii iniţiale …………….. ...............7
          1.1.6. Cedarea – evaluarea la ieşire …………………………………………...............8
          1.1.7. Evaluarea la bilanţ ……………………………………………………...............8
          1.1.8. Deprecierea imobilizărilor corporale ..……………………………….................9
    1.2. Amortizarea imobilizărilor corporale  .......................………………………………. 10
 Capitolul II   STUDIU DE CAZ
    2.1. Prezentarea societatii Petrom....................................................................................... 14
    2.2. Prezentarea politicilor contabile in contabilizarea imobilizarilor corporale................ 15
CONCLUZII ………………………………………………………………...........................26
 BIBLIOGRAFIE ……………………………………………………………………………29
ANEXE ………………………………………………………………………………...........30

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu