CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU PERSONALUL LA SC x SRL (2010)

ARGUMENT
CAPITOLUL 1
PREZENTAREA  GENERALĂ A SOCIETĂTII SC x SRLȚ
1.1 Denumire, formă juridică
1.2 Obiectul de activitate
1.3 Capitalul social
1.4 Conducerea si administrarea societătii
1.5 Furnizorii firmei
1.6 Clientii firmei
1.7 Informatii financiare
CAPITOLUL 2
ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE PRIVIND CONTABILITATEA DECONTĂRILOR
CU PERSONALUL LA SC x SRL
2.1 Aspecte teoretice privind contabilitatea decontărilor cu personalul la SC x SRL
2.1.1 Cadrul general al decontărilor cu personalul
2.1.2 Conceptul de salariu
2.1.3 Componenta salariului
2.1.4 Contabilitatea decontărilor cu personalul
2.1.4.1 Reflectarea în contabilitate a drepturilor de personal
2.1.4.2 Reflectarea în contabilitate a decontărilor privind asigurările si protectia socială
2.1.4.3 Reflectarea în contabilitate a decontărilor privind asigurarea altor riscuri privind munca
2.1.4.4 Reflectarea în contabiliate a decontărilor cu bugetul statului
 2.1.5 Documente utilizate pentru eviden a salariilor i altor drepturi de personal
2.2 Aspecte practice privind contabilitatea decontărilor cu personalul la SC x SRL
2.2.1 Operaţii contabile privind contabilitatea decontărilor cu personalul la SC x SRL
2.2.2 Registrul Jurnal
2.2.3 Registrul Cartea- Mare
2.2.4 Balanţa de verificare
2.2.5 Bilanţul contabil
2.2.6 Contul de profit şi pierdere
CAPITOLUL 3
ANALIZĂ ECONOMICO – FINANCIARĂ LA SC x SRL
3.1 Structura organizatorică a societătii
3.2 Analiza potentialului uman
3.3. Analiza  structurii resurselor umane
3.4 Analiza calificării personalului
3.5 Analiza comportamentul personalului
3.6 Eficienţa utilizării resurselor umane
CAPITOLUL 4
CONCLUZII ŞI PROPUNERI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu