VAGABONDAJUL ŞI DEPENDENŢA STRADALĂ

I. Introducere:                 - pag. 3
- Prezentarea temei
şi a obiectivului de cercetare          - pag. 3 -
Clarificări conceptuale               - pag. 4 
II. Devianţă şi dependenţă în vagabondaj:             - pag. 10 -
Devianţa – date introductive               - pag. 10 -
O descriere panoramică a fenomenului             - pag. 11 -
Vagabondul – personalitate deviantă        - pag. 15 -
Tipuri de comportament deviant în strada:             - pag. 17 -
Consum de droguri              - pag. 17 -
Prostituţie şi cerşetorie              - pag. 19 -
Comportament violent şi infracţionalitate           - pag. 21 -
Devianţă de grup               - pag. 22 
III. Etiologie:         - pag. 25
- Incursiune teoretică în devianţă             - pag. 25 -
Model explicativ al vagabondajului propus de AlexandreVexliard - pag. 31 -
Dimensiuni cauzale ale vagabondajului în context românesc          - pag. 34 
IV.  Implicaţii:         - pag. 38
- Vagabondajul – riscuri la nivel individual, repercursiuni asupra societăţii  - pag. 38 
V. Reacţie socială şi intervenţie:      - pag. 49
- Tipuri de reacţie socială vizavi de vagabondaj            - pag. 49 -
Opinia publică                - pag. 50 -
Intervenţie – cadru legislativ:              - pag. 51 -
Minori                - pag. 51 -
Persoane adulte                - pag. 60 
VI.  Cercetarea de teren:        - pag. 62
- Elemente de metodologie               - pag. 62 -
Prezentarea studiilor de caz:              - pag. 63 -
Grup stradal de adolescenţi şi tineri    - pag. 63 -
Studii individuale de caz      - pag. 68 -
Concluzii                 - pag. 75
 Bibliografie         - pag. 77

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu