SANCTIONAREA INFRACTORILOR MINORI PRIN MASURI PRIVATIVE DE LIBERTATE (2010)

CAP. I. CONSIDERATII INTRODUCTIVE PRIVIND REGLEMENTAREA STĂRII DE MINORITATE ÎN DREPTUL PENAL ROMÂN

I.1. CADRU GENERAL

I.2. CARACTERISTICILE RĂSPUNDERII PENALE A INFRACTORILOR MINORI

I.3 SISTEMUL SANCŢIUNILOR APLICABILE MINORILOR


CAP. II. PEDEAPSA PRINCIPALĂ A ÎNCHISORII APLICABILĂ INFRACTORILOR MINORI
        
PRELIMINARII

SECȚ. I. STABILIREA LIMITELOR APLICĂRII PEDEPSEI ÎNCHISORII. PARTICULARITĂŢI

SECȚ. II. EXECUTAREA PEDEPSEI ÎNCHISORII. INDIVIDUALIZAREA JUDICIARĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ A EXECUTĂRII PEDEPSEI ÎNCHISORII APLICATE INFRACTORULUI MINOR

II.1. Executarea pedepsei închisorii
II.2. Individualizarea judiciară a executării pedepsei închisorii
2.1. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei în cazul infractorului minor
2.2. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei sub supraveghere sau sub control
2.3. Executarea pedepsei la locul de muncă
II.3 Liberarea condiționată

SECȚ. III. PARTICULARITĂȚI LA NIVELUL UNOR CAUZE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA PENALĂ SAU EXECUTAREA PEDEPSEI

CAP. III. MĂSURI EDUCATIVE PRIVATIVE DE LIBERTATE

PRELIMINARII

SECȚ. I. INTERNAREA ÎNTR-UN CENTRU DE REEDUCARE
I.1. Noţiune şi caracterizare
I.2. Durata măsurii internării într-un centru de reeducare
I.3. Punerea în executare a măsurii internării într-un centru de reeducare
I.4. Liberarea minorului înainte de a deveni major
I.5. Revocarea măsurii liberării înainte de a deveni major

SECȚ. II. INTERNAREA ÎNTR-UN INSTITUT MEDICAL EDUCATIV

II.1. Noțiune și caracterizare
II.2. Executarea măsurii internării într-un institut medical educativ

CAP.IV. SANCȚIONAREA INFRACTORILOR MINORI ÎN PERSPECTIVĂ LEGISLATIVĂ. ELEMENTE DE DREPT PENAL COMPARAT

SECT.I. SANCȚIONAREA INFRACTORILOR MINORI ÎN NOUL COD PENAL  ADOPTAT PRIN LEGEA NR. 286/2009

I.1. Regimul măsurilor educative neprivative de libertate
I.2. Regimul măsurilor educative privative de libertate

SECȚ. II. ELEMENTE DE DREPT PENAL COMPARAT

II.1. Cadru general
II.2. Sancționarea infractorilor minori în unele țări ale Uniunii Europene

2.1. Sistemul de drept francez
2.2. Sistemul de drept german
2.3. Sistemul de drept italian
2.4. Sistemul de drept portughez
2.5. Sistemul de drept spaniol
2.6. Sistemul de drept maghiar

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu