CASATORIA SI FAMILIA ÎN VECHIUL TESTAMENT SI ÎN TRADITIA IUDAICA (2010)


1.     Introducere
2.     Căsătoria în Vechiul Testament
2.1.                    Logodna şi nunta
2.2.                    Însuşiri ale căsătoriei veterotestamentare. Problema poligamiei
2.3.                    Leviratul. Sclavii. Alte prescripţii ale Legii lui Moise cu privire la căsătorie
3.     Familia în Vechiul Testament: Temeiuri fundamentale
3.1.                    Soţ şi soţie, părinţi şi copii
3.2.                    Poziţia socială a femeii în Israelul veterotestamentar
3.3.                    Grija faţă de văduve la poporul evreu antic
3.4.                    Naşterea, creşterea şi educarea copiilor la evrei în spiritul adorării lui Dumnezeu şi al respectului pentru părinţi
3.5.                    Combaterea imoralităţii de către Legea Mozaică
3.6.                    Importanţa familiei la vechii israeliţi
4.     Căsătoria şi familia în decursul perioadei Vechiului Testament. Împlinirea căsătoriei veterotestamentare prin Taina Sfintei Cununii
5.     Concluzii
6.     Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu