COMBATEREA SĂRĂCIEI (2010)

Introducere...............................................   3
CAPITOLUL I Definirea noţiunii de sărăciei.........   5
1.1 Definiţii date sărăciei........................................   5
1.2 Sărăcia de lungă durată..................................   9
CAPITOLUL II APARIŢIA SĂRĂCIEI........................ 15
2.1 Cauzele sărăciei............................................. 15
2.2 Factori specifici sărăciei...................... 16
2.3 Efectele sărăciei........................................ 20
CAPITOLUL III CONSECINŢE ALE SĂRĂ......... 24
3.1 Marginalizarea socială...............................24
3.2 Excluziunea socială..................25
3.3 Incluziunea socială..................................... 26
CAPITOLUL IV COMBATEREA SĂRĂCIEI.......................... 29
4. 1. Strategii de prevenire şi combatere a sărăciei.................... 29
4.2. Venitul minim garantat.................32
            4.2.1 Scurt istoric.................... 32
            4.2.2 Analiza legislativă a ajutorului social....................... 32
4.2.3Beneficiari....................... 33
           4.2.4  Stabilirea cuantumului ajutorului social.................................. 33
          4.2.5 Întocmirea documentaţiei pentru obţinerea ajutorului social.................... 36
          4.2.6 Stabilirea ajutorului social...................... 37
         4.2.7 Plata ajutorului social............................................ 38
         4.2.8. Obligatiile beneficiarilor de ajutor social................... 39
         4.2.9 Suspendarea şi încetarea plăţii....................….... 39
4.3 Politici de protecţie socială: necesitate, sferă, obiective, mijloace.......................... 41
4.4 Combaterea sărăciei,deziderat al administraţiei publice centrale şi locale................ 45
CAPITOLUL V IMPLICAREA COMUNITĂŢII PENTRU DIMINUAREA
SĂRĂCIEI..........54
CONCLUZII.................................. 59
ANEXE............................................. 61
BIBLIOGRAFIE.................................... 68

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu