CONSTITUTIA EUROPEANA

Cuprins
Capitolul I      Consideraţii introductive……………………………………………..5
Secţiunea I Premisele apariţiei Comunităţilor europene………………………………..5
      1.Ideea comunitară C.E.C.O…………………………………………………………5
      2.Crearea Comunităţii Economice Europene şi a
      EURATOM……………………………………………………………………………8
      3.Spre o uniune economică şi monetară. Actul Unic European…………………..13
      4.Instituirea Uniunii Europene……………………………………………………..16
Capitolul II           Procesul de adoptare a Constituţiei
Europene……………………..21
Secţiunea I Necesitatea adoptării unei Constituţii europene…………………………...21
Secţiunea a II-a Evoluţia istorică a Uniunii Europene şi etapele
                 elaborării Constituţiei Europene……………………………………25
Secţiunea a III-a      Definirea noţiunii de “Constituţie
Europeană”……………………30
Secţiunea a IV-a Perspectivele aoptării şi implementării Constituţiei
europene……43
Secţiunea a V-a  Poziţia României privind Constituţia europeană………………….44
Capitolul III          Influenţele Constituţiei europene asupra
Constituţiei române…...48
Capitolul IV           Concluzii……………………………………………………………...57