ANALIZA POLITICII FISCAL-BUGETARE A ROMÂNIEI (2010)

CAPITOLUL I.
Noţiuni teoretice privind politica fiscal bugetara.......... ........................3
1.1.Aspecte generale privind politica fiscala: concept, obiective, instrumente.................3
1.2.Coordonatele politicii bugetare....................................6
1.3. Posibilitati de actiune a politicii fiscal-bugetare..... ......9
CAPITOLUL II.
Tendinţe şi obiective în reforma sistemului fiscal în perioada de tranziţie...............13
2.1. Necesitatea realizării unei reforme în domeniul fiscal................ ..................13
2.2. Tendinţe şi obiective în reforma sistemului fiscal............................ .........16
2.2.1. Evolutia impozitelor directe in perioada 1990 - 2007........ ............19
2.2.2. Evolutia impozitelor indirecte 1990 - 2007 .................... ...........23
2.2.3. Analiza comparativă a impozitelor directe şi a impozitelor indirecte,
la nivelul bugetului de stat, în perioada de tranziţie......................................26
2.3. Comparatia sistemului fiscal romanesc cu sistemele fiscale din tarile UE.................29
CAPITOLUL III.
Măsuri de politică fiscal-bugetară în contextul crizei financiare actuale................33
3.1. Efectele crizei financiare asupra economiei romanesti................. ...........33
3.2. Analiza politicii fiscal-bugetare în România în perioada 2008-2010.......................36
3.3. Perspective privind economia romanească.............................. .................44
CONCLUZII SI PROPUNERI......................................... ..............52
BIBLIOGRAFIE............................................................ .........................56

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu