ROLUL FAMILIEI ÎN INTEGRAREA SOCIALA A COPIILOR SI CERINTE EDUCATIONALE SPECIALE

 INTRODUCERE              
Capitolul I. Rolul familiei În integrarea sOcialĂ a copiilor: Organizarea familiei pentru educarea copiilor            

1.1. Structura şi funcţiile familiei                                                   

1.2. Rolul familiei în formarea personalităţii minorului                 

1.3. Socializarea ca proces de modelare a personalităţii                          

1.4. Forme ale socializării (delimitari conceptuale)                        

1.5. Socializarea în cadrul familiei                                                 

1.6. Consecinţe ale dezorganizării familiei                                     


CAPITOLUL II. ASPECTE CONCRETE PRIVIND ROLUL FAMILIEI ÎN INTEGRAREA SOCIALĂ A COPIILOR: CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE

2.1. Factorii care condiţionează formarea relaţiilor preferenţiale

2.2. Rolul familiei în educarea copiilor pentru a interacţiona social
2.3. Educarea copilului pentru dezvoltarea relaţiilor interpersonale
2.4. Fenomene psihosociale si relatii preferentiale
2.5. Integrarea si reabilitarea copiilor cu C.E.S, plan de interventie pt integrarea in scoala de masa a copiilor cu CES.
2.6. Implicarea parintilor in educarea copiilor cu C.E.S
2.7. Educatia şi consilierea copiilor cu cerinte educationale speciale
CAPITOLUL III. STUDIU DE CAZ: CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE ÎN EDUCAREA COPIILOR PENTRU RELAŢIILE CARE IAU NAŞTERE ÎN CADRUL GRUPULUI ŞCOLAR

3.1. Obiective, ipoteze şi metodologia cercetării

3.2. Obiectivele cercetării

         3.2.1. Ipoteze de lucru

         3.2.2.Metodologia cercetării

3.3. Date, rezultate, interpretarea rezultatelor şi concluzii

CONCLUZII

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu