PREZENŢE PATRISTICE CONTEMPORANE

Argument............................................................3
I. PUSTNICUL CĂRTURAR............................4
I.1. Repere biografice..........................................4
I.2. Afinităţi familiale .........................................6
I.3. Duhovnicie şi/sau cultură..............................6
I.4. Darul smereniei..............................................7
I.5. Călugărie sau nuntă?......................................7
II. VIAŢA UNUI SFÂNT....................................9
II.1. Aspecte biografice ale sfântului Siluan........10
II.2. Devenirea lăuntrică.......................................11
II.3. ... Spre maturitate......................................................12
II.4.Cunoaşterea lui Dumnezeu.........................................15
II.5. Comoara duhovnicească a Sfântului Siluan...............16
III. ASPECTE TEOLOGICE............................................20
II.1.Spiritualitatea Sfântului Siluan concentrată în: ,, Ţineţi mintea în iad şi nu deznădăjdui”..20
III.2. Iubirea în scrierile Sfântului Siluan..........................23
III.3. Diagrama sinelui.......................................................24
III.4. Înţelegerea atribuită uceniciei şi ascultării...........................................................24
III.5. Pe culmile sfinţeniei; momente emblematice şi trăiri ale harului.......................25
IV. UN DESTIN CĂLĂUZIT DE HAR. ARHIMANDRITUL SOFRONIE. ...........32
IV. 1. Biografia şi anii de început ....................................32
IV.2. Devenirea şi mediul formării...................................33
IV. 3. Veleităţi artistice.....................................................34
IV.4. Apostolatul din Essex Anglia..................................35
IV. 5. Semne şi proorociri de la adormirea sa şi ulterioare .........35
IV.6. Atitudini despre ecumenism................................................37
IV.7. Rugăciune pentru unire.......................................................38
V.1. REPERE DE VIAŢĂ DUHOVNICEASCĂ........................39
V.1. Iubirea lui Dumnezeu ca desăvârşire a fiinţei umane...........39
V.2. Iubirea aproapelui şi suferinţa pentru întregul Adam...........42
V.3. Rugăciunea stareţului pentru întreaga lume..........................45
V.4. Aproapele este viaţa noastră...................................................47
V.5. Icoana unui ultim filocalic......................................................49
VI.COORDONATE ŞI PRINCIPII DUHOVNICEŞTI DE CÂNDVA PENTRU ACUM
VI. 1. Omul între păcat şi virtute ...................................................50
VI. 2. Sensul comunitar al sfinţeniei .............................................54
VI. 3.  Darul şi tragedia libertăţii ...................................................56
VI.4. Vieţuire în duh şi adevăr.......................................................58
VI. 5. File de pateric    ...................................................................59
VI. 6. Tainele uceniciei ..................................................................60
VI. 7. Paternitate şi filiaţie duhovnicească..........................63
VI. 8. Aripi spre cer: rugăciunea, postul, euharistia............65
VI. 9. Roadele virtuţilor.......................................................68
VI. 10. Omul făptură de mare preţ.......................................70
VI. 11. Misterul central al existenţei....................................74
VI. 12. Adevărul eliberator...................................................77
VII. TEME TEOLOGICE COMUNE SFÂNTULUI SILUAN, ARHIMANDRITULUI SOFRONIE ŞI IEROMONAHULUI RAFAIL NOIC......79
VII.1. Rugăciunea, sprijin şi mângâiere sufletului.............79
VII.2. Prihănirea de sine, ascensor pe treptele urcuşului duhovnicesC.....81
VII. 3. Pocăinţa, baie duhovnicească a sufletului................85
VII.4. Smerita cugetare,calea asceţilor  ..............................89
Bibliografie...............................................90
Curriculum vitae.......................................95
Declaratie.................................................96
Cuprins....................................................97

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu